Pomiń
Poczatuj z nami

Wzmacnianie rodzin

Według Bożego planu rodzina jest najważniejsza

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że jeśli ktoś wychował się w kochającej, dającej wsparcie rodzinie, otrzymał bonus na całe życie. Wielu ludzi odnosi sukces w życiu, mimo że dorastali w rodzinach dalekich od ideału. Jednak poczucie, że najgłębsze potrzeby są zaspokojone, że nasi rodzice kochają nas i uczą ważnych życiowo lekcji, sprawia, że codzienne problemy są łatwiejsze do pokonania. Jako osoba dorosła prawdopodobnie chciałbyś stworzyć szczęśliwy dom dla swojej rodziny.

To nie przypadek. Bóg daje nam rodzinę, byśmy mogli dorastać w szczęściu i bezpieczeństwie, byśmy mogli uczyć się kochać innych bezinteresownie, co jest kluczem do prawdziwej radości. Rodzina jest najlepszym środowiskiem, w którym możemy uczyć się kochać innych w sposób, w jaki Ojciec Niebieski kocha każdego z nas.

Kościół Boga istnieje po to, by rodziny mogły otrzymać wieczne błogosławieństwa. Wierzymy, że największym błogosławieństwem jest możliwość ponownego życia z Nim w Niebie wraz z naszymi rodzinami. Jesteśmy posłuszni woli naszego Ojca, bo dzięki temu otrzymujemy błogosławieństwa.

Wszyscy jesteśmy członkami Bożej rodziny

Gdy współwyznawcę w Kościele nazywamy siostrą lub bratem, naprawdę mamy na myśli więzy rodzinne. Wierzymy, że każdy z nas — także osoby spoza naszego Kościoła — jest dosłownie synem lub córką Niebieskiego Ojca (List do Hebrajczyków 12:9), a więc naszym niebiańskim bratem lub siostrą. Przed przyjściem na ziemię, gdy przebywaliśmy w wiecznej rodzinie, otaczała nas miłość i nauki naszego Niebieskiego Ojca. Zatem łączą nas więzy, które pochodzą spoza tego życia. Pomyśl o tym, czy traktowałbyś swego sąsiada lub współpracownika inaczej, gdybyś postrzegał go jako swego brata? W ten sam sposób świadomość tego, że twoja ziemska rodzina jest wieczna, może sprawić, że odniesiesz się do niej lepiej.

Rodziny liczą się najbardziej

Może jesteśmy jednymi z tych szczęśliwców, którzy dorastali w szczęśliwej, stabilnej rodzinie z dwójką kochających rodziców. Być może tak nie było, a dorastanie było trudne, pozbawione miłości i wsparcia, którego potrzebowaliśmy. Jako osoba dorosła prawdopodobnie chciałbyś stworzyć szczęśliwy dom dla swojej rodziny. Harmonijne życie w rodzinie nie zawsze jest proste, ale w przywróconym Kościele Boga, teraz i w wieczności małżeństwo i rodziny są traktowane jako najważniejsze jednostki społeczne.

Ludzie, którzy przeżyli jakąś katastrofę, nie powiedzą nigdy: „W czasie trzęsienia ziemi martwiłem się tylko o moje konto w banku”. Oni prawie zawsze mówią: „Cały czas myślałem tylko o żonie i dzieciach”. Nie powinniśmy czekać na katastrofę, by zrozumieć tę prawdę. Zbyt często pozwalamy jednak, by absorbowały nas pieniądze, które zarabiamy, pogoń za przyjemnością czy nawet potrzeby ludzi spoza rodziny. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rodziny są najważniejsze.