Pomiń
Członkowie Kościoła
Nasze wartości
Nasze wierzenia
Odwiedź nas
FAQ
.
Poczatuj z nami

Praca misjonarska

Kościół misyjny

Wyobraź sobie, że wynalazłeś szczepionkę na raka. Jak bardzo starałbyś się rozpowszechnić tę informację? Komu byś o tym powiedziałbyś? Ewangelia Jezusa Chrystusa jest szczepionką na tak wiele życiowych bolączek, że mormoni chcą jak najszybciej rozpropagować tę dobrą nowinę o życiu wiecznym.

Kościół Pana był zawsze kościołem misyjnym. Życie Jezusa Chrystusa było doskonałym przykładem pracy misjonarskiej. W czasie Swojej ziemskiej misji nauczał ewangelii o każdej porze, w każdym miejscu i w rozmowie z każdym człowiekiem. Nauczał w świątyni ludzi wykształconych, nauczał grzeszników, nauczał wiernych i niewierzących. Powołał apostołów i innych uczniów do głoszenia ewangelii, by jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć o błogosławieństwach Jego dobrej nowiny. Większość nauk za życia Chrystusa kierowanych było do Żydów. Po zmartwychwstaniu Jezus odwiedził Swoich apostołów i posłał ich, by głosili ewangelię wyznawcom innych religii. Przykazał im: „Idąc na cały świat, głoście moją ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Ew. Marka 16:15).