Pomiń
Członkowie Kościoła
Nasze wartości
Nasze wierzenia
Odwiedź nas
FAQ
.
Poczatuj z nami

Być prawym obywatelem

Bierz udział w życiu społeczności lokalnej

Nasza wiara w Boga jest inspiracją do bycia świadomymi obywatelami naszego kraju, województwa czy miasta. Jeśli patrzymy na to w ten sposób, pamiętamy, że wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga — dosłownymi braćmi i siostrami. Gdy czynimy to, co możemy, by być prawymi obywatelami, zmieniamy świat w lepsze, spokojniejsze, sprawiedliwsze miejsce do życia dla naszych rodzin i naszych bliźnich.

Co możemy zrobić w naszej własnej społeczności lokalnej? Co robimy, by nasz kraj był lepszym miejscem do życia? Prawy obywatel może na przykład zbadać aktualne opcje i programy polityczne, by być lepiej poinformowanym. Może zorganizować turniej piłki nożnej dla dzieci z okolicy, by miały dobrą zabawę i zajęcie po szkole. Może też spróbować rozwiązać poważniejsze problemy miasta czy regionu, w którym żyje, takie jak zmniejszenie przestępczości czy rozwój miejscowej biblioteki. Bez względu na to, nad czym będziemy pracować, możemy być pewni, że „gdy [służymy] bliźnim, [służymy] swemu Bogu” (Mosjasz 2:17).