Pomiń
Członkowie Kościoła
Nasze wartości
Nasze wierzenia
Odwiedź nas
FAQ
.
Poczatuj z nami

Księga Mormona

Słowo Boga

Zamów bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona

Misjonarze rozdają egzemplarze Księgi Mormona na całym świecie, także w chwili, gdy czytasz te słowa. Co to za księga? Dlaczego tak wiele członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważa Księgę Mormona za jedną z najcenniejszych rzeczy, które mają, skoro rozdawana jest za darmo? Jaka książka może sprawić, że tylu jej czytelników zmieni swoje życie, sposób myślenia i uczucia? Jaka książka może dać odpowiedzi na życiowe najtrudniejsze pytania?

Księga Mormona jest słowem Boga, podobnie jak Biblia. To pismo święte, które napisane jest w formie podobnej do Biblii i zawiera podobne treści. Obie te księgi podają Boskie wskazówki objawione prorokom i religijne dzieje różnych narodów. Biblia została napisana przez lud zamieszkujący Izrael i okoliczne ziemie. Obejmuje okres od stworzenia świata do czasu na krótko po śmierci Jezusa Chrystusa. Księga Mormona natomiast zawiera historię wzajemnych relacji Boga i ludzi, którzy zamieszkiwali kontynent amerykański w okresie od około 600 lat p.n.e. do 400 roku n.e. Prorocy Księgi Mormona prowadzili zapis dziejów kontaktów Boga z Jego ludem. Prorok o imieniu Mormon zebrał je na złotych płytach.

Zanim nastąpiła zagłada tych wiernych chrześcijan, udało się bezpiecznie ukryć ich kroniki. Józef Smith otrzymał te starożytne zapisy w 1827 roku. Z mocą Bożą i darem od Boga Józef był w stanie przetłumaczyć je i nadać im dzisiejszą formę. Księga Mormona świadczy wraz z Biblią o tym, że Jezus Chrystus jest naszym boskim Odkupicielem. Żyjąc w zgodzie z Jego ewangelią, możemy osiągnąć spokój i zapewnić sobie wieczne szczęście w przyszłym świecie.