Pomiń
Członkowie Kościoła
Nasze wartości
Nasze wierzenia
Odwiedź nas
FAQ
.
Poczatuj z nami

Kościół Chrystusa

Kościół Jezusa Chrystusa

W zamian za naśladowanie postępowania Jezusa Chrystusa obiecuje nam On wiele rzeczy, z których dwie to odpowiedzi na nasze modlitwy oraz odpoczynek dla naszych dusz. Wszystkim nam przydałoby się nieco odpoczynku. Wszyscy zmagamy się z jakimiś problemami. On mówi do nas wszystkich: Odłóżcie swoje brzemiona. Pozwólcie, abym poniósł wasz ciężar. Odwróćcie się od ciemności i zwróćcie się w stronę światła. Obiecuje nam także pokój. „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; […] Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ew. Jana 14:27).

Mapa drogi powrotu do naszego Ojca w Niebie i Jego Syna Jezusa Chrystusa zawarta jest w przywróconej ewangelii i naukach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ta podróż zaczyna się od chrztu w owczarni Chrystusa oraz przystąpienia do Jego świętych obrzędów i do wspólnoty członków Jego Kościoła. Tę podróż dzielimy z kochającą społecznością współwyznawców, których celem jest wzajemne podnoszenie się na duchu, aby osiągnąć w końcu zbawienie w Królestwie Boga.