Pomiń
Poczatuj z nami

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem

Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Jest też Synem Boga. Jest naszym Odkupicielem. Biblia podaje, że matką Jezusa Chrystusa była Maria, ojcem — Józef, że urodził się w Betlejem, a wychował w Nazarecie i że pracował z Józefem jako stolarz. Gdy miał 30 lat, rozpoczął trzyletnią służbę nauczyciela i uzdrowiciela mieszkańców Ziemi Świętej. Jezus ustanowił Swój Kościół i powierzył apostołom „moc i władzę” (Ew. Łukasza 9:1), by uczestniczyli w Jego dziele.

Ale co mamy na myśli, gdy stwierdzamy, że On jest Zbawcą świata? Odkupicielem? Oba te tytuły przekonują o prawdzie, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy ponownie zamieszkać z naszym Ojcem w Niebie. Jezus cierpiał i umarł na krzyżu za grzechy świata, ofiarując każdemu Bożemu dziecku dar pokuty i przebaczenia. Wyłącznie dzięki miłosierdziu i łasce Jezusa zbawienie jest czymś osiągalnym dla każdego człowieka. Jego zmartwychwstanie otworzyło nam też drogę do pokonania śmierci fizycznej. Cierpienia Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie nazywane są Zadośćuczynieniem. Mówiąc krótko, Jezus Chrystus wybawił nas od grzechu i śmierci. Z tego powodu jest On naszym dosłownym Zbawcą i Odkupicielem. W przyszłości Jezus Chrystus powróci na ziemię, by rządzić nią w pokoju przez tysiąc lat. Jezus Chrystus jest Synem Boga. Zawsze będzie On naszym Panem.