Navigatie overslaan
Onze leden
Onze waarden
Ons geloof
Kom eens langs
.
Chat met ons

Zendingswerk

Een zendingskerk

Stel u voor dat u een geneesmiddel uitvindt om kanker te genezen. Hoe snel zou u dat nieuws willen verspreiden? Aan wie zou u het vertellen? Het evangelie van Jezus Christus is het geneesmiddel voor zoveel ‘levensziekten’. Mormonen willen iedereen over het goede nieuws van het eeuwige leven vertellen.

De kerk van de Heer is altijd een zendingskerk geweest. Het leven van Jezus Christus was het volmaakte voorbeeld van zendingswerk. Tijdens zijn bediening op aarde verkondigde Hij altijd en overal het evangelie. Jezus onderwees de wetgeleerden in de tempel, maar ook de zondaars, de gelovigen en de ongelovigen. Hij riep apostelen en andere discipelen om het evangelie te prediken zodat meer mensen over de zegeningen van zijn evangelie zouden horen. Het meeste zendingswerk in de tijd van Christus werd onder hun eigen volk, de Joden, gedaan. Na zijn opstanding bezocht Jezus zijn apostelen en stuurde Hij ze naar de andere volken om het evangelie te prediken. Hij gebood ze: ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping’ (Marcus 16:15).