Navigatie overslaan
Chat met ons

Goede burgers

Bijdragen aan onze gemeenschap

Door ons geloof in God worden we gemotiveerd om plichtsgetrouwe burgers van ons land, onze provincie en stad te zijn. Als we het brede perspectief voor ogen houden, beseffen we dat we allemaal zoons en dochters van God zijn — letterlijke broers en zussen. Als we als burgers ons best doen, maken we de wereld om ons heen wat mooier, vrediger en rechtschapener voor ons eigen gezin en voor onze medemensen.

Wat kunnen we in onze gemeenschap doen? Wat kunnen we doen om ons land beter te maken? Goed burgerschap kan inhouden dat we ons op de hoogte stellen van politieke kwesties zodat we goed geïnformeerd kunnen stemmen. We kunnen een voetbalcompetitie organiseren zodat de kinderen in de buurt na schooltijd iets te doen hebben dat leuk en veilig is. Misschien willen we een groot probleem in onze stad of provincie aanpakken, zoals manieren bedenken om de misdaadcijfers terug te brengen of de plaatselijke bibliotheek op te knappen. Wat we ook doen om de wereld om ons heen te verbeteren, we kunnen erop vertrouwen dat ‘wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt’ (Mosiah 2:17).