Navigatie overslaan
Chat met ons

Gods plan
van geluk

‘Waar kom ik vandaan en waarom?’

Uw leven is niet bij uw geboorte begonnen en zal ook niet bij uw dood eindigen. Voordat u op aarde kwam, woonde u als geest bij onze hemelse Vader, die u geschapen heeft. U kende Hem, en Hij kende u en had u lief. Het was een gelukkige tijd waar we in Gods plan van geluk en het pad naar ware vreugde werden onderricht. Maar net als de meesten van ons het ouderlijk huis verlaten als we opgroeien, wist God dat wij dat ook moesten doen. Hij wist dat we geen verdere vooruitgang konden maken als we niet weggingen. Daarom liet Hij ons naar de aarde gaan om de vreugde — evenals de pijn — van een stoffelijk lichaam te ervaren.

Het leven is soms moeilijk omdat we ons buiten de tegenwoordigheid van God bevinden. En we kunnen ons het voorsterfelijk leven niet meer herinneren zodat we op ons geloof moeten vertrouwen. God heeft niet gezegd dat het gemakkelijk zou zijn, maar Hij heeft wel beloofd dat zijn Geest er zou zijn als we hulp nodig hadden. Hoewel het soms wel zo lijkt, zijn we op onze levensreis nooit alleen.