Navigatie overslaan
Chat met ons

Kerk van Christus

De Kerk van Jezus Christus

Als we de weg van Jezus Christus volgen, belooft Hij ons veel, onder meer antwoord op onze gebeden en gemoedsrust in onze ziel. We kunnen allemaal wel wat gemoedsrust gebruiken. We hebben allemaal problemen. Hij zegt tegen ieder van ons: leg uw juk neer. Laat mij uw last dragen. Keer de duisternis de rug toe en kom in het licht. Hij belooft ook vrede. ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; […] Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’ (Johannes 14:27).

De weg naar onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, wordt beschreven in het herstelde evangelie en verkondigd door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die weg begint met de doop in de kudde van Christus, met deelname aan zijn heilige verordeningen en aan de gemeenschap van zijn kerk. De weg wordt voortgezet met een liefdevolle kerkgemeente die wil opbouwen en opgebouwd wil worden — om uiteindelijk in het koninkrijk van God verlost te worden.