Navigatie overslaan
Chat met ons

Jezus Christus

Onze Heiland Jezus Christus

Jezus Christus is de Heiland van de wereld en de Zoon van God. Hij is onze Verlosser. In de Bijbel staat dat Maria de moeder van Jezus was. Zijn aardse vader was Jozef. Hij was geboren in Betlehem en opgegroeid in Nazaret. Hij werkte samen met Jozef als timmerman. Toen hij dertig was, begon hij aan zijn driejarige zending om de mensen in het heilige land te onderwijzen, te zegenen en te genezen. Hij stichtte ook zijn kerk en gaf zijn apostelen ‘macht en gezag’ (Lucas 9:1) om met zijn werk te helpen.

Maar wat bedoelen we als we zeggen dat Hij de Heiland van de wereld is? De Verlosser? Deze titels wijzen op de waarheid dat Jezus Christus de enige persoon is door Wie we bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Jezus leed en werd gekruisigd voor de zonden van de wereld, waardoor Hij al Gods kinderen de gave van bekering en vergeving gaf. Alleen door zijn barmhartigheid en genade kunnen we verlost worden. Door zijn opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen de lichamelijke dood kan overwinnen. Deze gebeurtenissen worden de verzoening genoemd. Kortom, Jezus Christus heeft ons van zonde en dood gered. Daarom is Hij letterlijk onze Heiland en Verlosser. In de toekomst zal Jezus Christus terugkeren om duizend jaar lang op aarde te regeren. Jezus Christus is de Zoon van God, en Hij zal altijd onze Heiland zijn.