Navigatie overslaan
Onze leden
Onze waarden
Ons geloof
Kom eens langs
.
Chat met ons

Humanitaire hulp

Waarom we helpen

Mensen zeggen vaak dat ze zichzelf moeten ‘vinden’. Dat houdt meestal in dat ze ongelukkig zijn, geen richting in hun leven hebben en zich voornamelijk op zichzelf concentreren. Het is interessant dat Christus heeft gezegd dat we onszelf kunnen vinden als we onszelf verliezen: ‘Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden’ (Marcus 8:35). Onszelf in dienstbetoon verliezen is een goede manier om onszelf te vinden. Dan kunnen we het voorbeeld van Jezus volgen. Hij zei dat God liefhebben het eerste gebod is en dat onze naasten liefhebben het tweede gebod is. We tonen onze liefde voor God door elkaar te dienen. En we hebben de mensen lief die we dienen. Dienstbetoon geeft ons het geluk dat we nooit door eigenbelang zullen krijgen. Dat gebeurt op grote en kleine wijze, in het openbaar en persoonlijk, voor vrienden en voor vreemdelingen.

Zelfs de kleine dingen die we doen, zoals iemand in de tuin helpen of een deur openhouden, kan het leven van een ander een stuk aangenamer maken — en kan ons een beetje gelukkiger maken. We hoeven niet ver weg naar mogelijkheden te zoeken om van onze tijd en energie te geven. Als we het voorbeeld van Christus volgen, hoeven we niet te evalueren wie, wanneer of hoe we dienen. Dan hoeven we alleen maar in actie te komen. Het kan geplande of spontane hulp zijn, voor iemand die we kennen of een vreemde. Christelijk dienstbetoon draait niet om erkenning, aanvaardt geen beloning en komt voort uit liefde.