Navigatie overslaan
Onze leden
Onze waarden
Ons geloof
Kom eens langs
.
Chat met ons

Gezinsbanden verstevigen

Het gezin staat centraal in het plan van God

Het is geen geheim dat iemand een groot voordeel heeft als hij of zij uit een liefdevol en stimulerend gezin komt. Veel mensen die uit een minder ideale gezinssituatie komen, boeken ook succes. Maar als in onze basisbehoeften wordt voorzien, als we weten dat onze ouders ons liefhebben en ons levenslessen bijbrengen, is het veel makkelijker om de dagelijkse moeilijkheden het hoofd te bieden. En ook als volwassene willen we een gelukkig gezinsleven.

Dat is geen toeval. God organiseert ons in gezinnen zodat we gelukkig en veilig kunnen opgroeien en anderen onzelfzuchtig leren liefhebben — de sleutel tot ware vreugde. Het gezin is de beste plek om anderen te leren liefhebben op de manier waarop onze hemelse Vader ieder van ons liefheeft.

Gods kerk bestaat zodat gezinnen eeuwige zegeningen kunnen ontvangen. Wij geloven dat de grootste zegen die Hij ons geeft, de mogelijkheid is om met ons gezin bij Hem terug te keren. Wij volgen de wil van onze hemelse Vader omdat we die zegen willen verdienen.

Wij maken allemaal deel uit van Gods gezin

Als we een ander lid van de kerk ‘broeder’ Jansen of ‘zuster’ De Bruin noemen, menen we dat ook. Wij geloven dat ieder van ons — ook mensen die geen lid van onze kerk zijn — letterlijk een zoon of dochter van onze hemelse Vader is (Hebreeën 12:9) en daarom onze hemelse broer of zus is. Voordat we naar de aarde kwamen, werden we in een eeuwig gezin door onze dierbare hemelse Vader onderricht. We hebben dus al een band vóór dit leven. Als u ervan overtuigd was dat uw buren of collega’s broers of zussen van u waren, zou u ze dan anders bejegenen? En als u ervan overtuigd was dat uw aardse familie van eeuwig belang was, zou u hen dan beter bejegenen?

Het gezin op de eerste plaats

Misschien zijn we een van de gelukkige mensen die zijn opgegroeid in een gelukkig en veilig gezin met twee liefdevolle ouders. Misschien was dat niet zo en was onze jeugd moeilijk, zonder de liefde en steun waar we zoveel behoefte aan hadden. En ook als volwassene willen we een gelukkig gezinsleven. Het is niet altijd eenvoudig om vredig in een gezin te leven, maar in Gods herstelde kerk zijn het huwelijk en het gezin de belangrijkste maatschappelijke eenheden op aarde en in de eeuwigheid.

Mensen die een natuurramp hebben overleefd, zeggen nooit: ‘Ik kon tijdens de aardbeving alleen maar aan mijn bankrekening denken.’ Ze zeggen bijna altijd: ‘Ik kon alleen maar aan mijn vrouw en kinderen denken.’ Ook zonder een ramp zouden we ons bewust moeten zijn van die waarheid. Maar al te vaak laten we onze aandacht afleiden door de behoefte om geld te verdienen, vermaak na te jagen, en zelfs door de behoeften van mensen buiten ons gezin. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staat het gezin op de eerste plaats.