Navigatie overslaan
Onze leden
Onze waarden
Ons geloof
Kom eens langs
.
Chat met ons

Het Boek van Mormon

Het woord van God

Een gratis exemplaar van het Boek van Mormon aanvragen

Zendelingen delen over de hele wereld exemplaren van het Boek van Mormon uit, zelfs terwijl u dit leest. Dus wat is dit boek? Als het gratis wordt verstrekt, waarom beschouwen zoveel leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het dan als een van hun kostbaarste bezittingen? Wat voor boek kan ertoe bijdragen dat zoveel lezers hun leven, hun denkwijze en hun hart veranderen? Wat voor boek kan de vragen beantwoorden die ogenschijnlijk niet te beantwoorden zijn?

Het Boek van Mormon is het woord van God, net als de Bijbel. Het is heilige Schriftuur, met een soortgelijke vorm en inhoud als de Bijbel. Beide boeken bevatten Gods openbaringen aan de profeten en godsdienstige geschiedenissen van verschillende beschavingen. Hoewel de Bijbel door en over de mensen in het land Israël en omgeving is geschreven, en over de periode van de schepping van de aarde tot vlak na de dood van Christus gaat, gaat het Boek van Mormon over de geschiedenis en Gods handelingen met het volk dat tussen 600 v.C. en 400 n.C. in Amerika leefde. De profeten in het Boek van Mormon hebben over Gods handelingen met zijn volk geschreven. De profeet Mormon heeft ze op gouden platen samengevat.

Voordat deze getrouwe christenen gedood werden, verborgen ze hun kronieken. Joseph Smith kreeg deze oude kronieken in 1827 in handen. Met de gave en macht van God vertaalde hij deze oude geschriften in wat nu het Boek van Mormon is. Samen met de Bijbel getuigt het Boek van Mormon dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is en dat wij gemoedsrust in dit leven en eeuwig geluk in het volgende leven kunnen vinden.