mormon.org Wereldwijd

Hij is het geschenk

Het eerste kerstgeschenk was niet ingepakt. Het was een geschenk dat leven en hoop bracht — een geschenk van een liefdevolle Vader aan al zijn kinderen: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’ (Johannes 3:16). Hij is de Christus. Hij is Kerstmis. Hij is het geschenk.

Lees meer over het geschenk Jezus Christus

Ik wil:

Wie wij zijn

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de officiële naam van de godsdienst die in de volksmond de mormoonse kerk wordt genoemd. Wij geloven bovenal dat Jezus Christus de Heiland en Verlosser van de wereld en de Zoon van God is.

Hoewel onze achtergronden en ervaringen uiteenlopen, zijn wij als mormonen eensgezind in onze toewijding aan Jezus Christus. Op deze site vindt u de verhalen van leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die vertellen wat hun geloof voor hen betekent.

Kom meer te weten over ons geloof