Pravice in uporaba


POGOJI UPORABE

Z uporabo te strani soglašate z naslednjimi pogoji. Če s katerim od pogojev ne soglašate, strani ne uporabljajte. Pridržujemo si pravico, da te pogoje kadar koli spremenimo, zato preverite spremembe, ko stran uporabljate. Če boste po razglasitvi sprememb teh pogojev stran še vedno uporabljali, pomeni, da spremembe sprejemate.

DOVOLJENJA IN OMEJITVE

Lastnik in upravitelj te strani je Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Predsednikovo združenje Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni). Gradivo, ki se nahaja na tej strani (vključno z vizualnimi pripomočki, besedilom, slikami, prikazovalniki, podatkovnimi zbirkami in splošnimi podatki) je v naši lasti in z njim upravljamo. Gradivo na tej strani lahko gledate, nalagate in natisnete le za svojo osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni drugače navedeno. Poleg tega lahko medijsko osebje gradivo presnemava za uporabo v tradicionalnih forumih za novice, razen če ni drugače navedeno. Gradiva s te strani ne kopirajte na katero drugo spletno stran ali na računalniško omrežje brez našega dovoljenja. Gradiva s te strani ni dovoljeno prenašati oziroma posredovati na druge strani. Te strani ali njenih podatkov (vključno z imeni in naslovi tistih, ki so podatke predložili) ni dovoljeno uporabljati za prodajo oziroma pospeševanje prodaje izdelkov oziroma uslug, za pridobivanje strank oziroma v katere koli druge komercialne namene.

Kljub omenjenemu, si pridružujemo izključno upravičenost in pravico do prekinitve, razveljavitve ali omejitve uporabe strani. Vendar naša odgovornost ni, da osebam, ki želijo uporabljati gradivo s te strani, določamo, kaj pomeni »poštena uporaba«. To je v celoti odgovornost uporabnika. Nadalje, ni nam potrebno posredovati dodatne navedke virov niti zagotoviti, da je gradivo dovoljeno za drugo uporabo. To je v celoti odgovornost uporabnika. Vendar si Cerkev pridružuje pravice, da prepreči zlorabo svojega gradiva in da si »pošteno uporabo« razlaga kot to veleva zakon.

POVEZAVE

Zaradi prikladnosti stran morda vsebuje povezave do spletnih strani, s katerimi opravljajo drugi. Teh strani ne vzdržujemo oziroma nadzorujemo mi in za njihovo vsebino nismo odgovorni. Čeprav smo se zelo potrudili, da bi se povezali z dobrimi in primernimi stranmi, nekatere morda vsebujejo neprimerno oziroma sporno gradivo. Če boste med uporabo strani naleteli na takšno gradivo, nas o tem nemudoma obvestite! Verjamemo, da tisti, ki poskrbijo za dostopnost internetnih podatkov, pričakujejo, da bodo le-ti splošno javno dostopni. Zato verjamemo, da je povezovanje z drugimi stranmi zakonito dopustno in skladno s pričakovanji internetnih uporabnikov. Če pa bi moral biti dostop do določenih strani onemogočen, bi nas upravljavec strani moral o tem nemudoma obvestiti.

PRISTOJNOST IN USTREZNI ZAKON

Ta sporazum je v sodni pristojnosti države Utah v Združenih državah Amerike in je v skladu z državnimi zakoni. Zakoni in nesoglasja z zakoni drugih držav pri tem sporazumu niso veljavni. Vsako dejanje, s katerim uveljavite te sporazume oziroma katero koli zadevo glede te strani, bo privedeno bodisi pred državno oziroma zvezno sodišče v Salt Lake Cityju v Utahu, s čimer soglašate in se podrejate osebni pristojnosti takšnih sodišč z namenom pravdanja takšnih dejanj. Če je kateri del tega sporazuma v celoti ali delno nezakonit, neveljaven oziroma neizvršljiv, to ne bo vplivalo na druge dele, razen če se odločimo, da je neveljavni oziroma neizvršljivi del bistvena določba sporazuma, v katerem primeru lahko sporazum spremenimo po svoji lastni volji.

OMEJITVENE ODGOVORNOSTI

Za kakršno koli izredno oziroma posledične škodo, ki je nastala zaradi vaše uporabe oziroma nemožnosti uporabe gradiva na tej oziroma kateri od povezanih strani, vključno z, niso pa omejene na, izgubo dobička, poslovne prekinitve in izgubo programov oziroma drugih podatkov na vašem podatkovno oskrbovalnem sistemu, ne odgovarjamo. V nobenem primeru ne bo naša popolna odgovornost za škodo, izgubo ali odškodninske tožbe presegala zneska, ki ste ga morda plačali za vstop na stran ali na povezavo na katero koli drugo stran.

IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

GRADIVO NA TEJ STRANI IN KATERI KOLI POVEZANI STRANI, JE OMOGOČENO »KOT JE« IN BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, NE EKSPLICITNO IN NE IMPLICITNO. V NAJVEČJEM DOVOLJENEM OBSEGU V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, ODKLANJAMO VSA JAMSTVA, EKSPLICITNA IN IMPLICITNA, VKLJUČNO Z, VENDAR NISO OMEJENA NA, JAMSTVO NASLOVA IN IMPLICITNA JAMSTVA PRODAJE TER PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. NE JAMČIMO, DA BO DELOVANJE STRANI NEMOTENO OZIROMA BREZ NAPAKE, DA BODO POMANJKLJIVOSTI ODSTRANJENE OZIROMA, DA TA STRAN ALI STREŽNIK, KI VSE TO OMOGOČA, NIMA VIRUSOV OZIROMA DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV.

ZAŠČITNI ZNAKI

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in Mormon sta zaščiteni imeni Intellectual Reserve, Inc.

Za nadaljnjo pomoč oziroma podatke glede Cerkvenega gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, lahko navežete stik s pisarno Church's Intellectual Property Office po:

telefonu: 001–801–240–3959 ali 1–800–453–3860, int. št. 2–3959

faksu: 001–801–240–1187

e-pošti: cor-intellectualproperty@ldschurch.org. V nekaterih primerih boste na odgovor morali počakati dva do štiri tedne.