Izpolnjevanje Božjih zapovedi

Bog želi, da bi bili njegovi otroci srečni.  Zato nam je dal zapovedi in navodila, ki naj jim sledimo.  Gospod je preroku Josephu Smithu dejal, da bo tisti, ki dela pravična dela, prejel svoje plačilo, in sicer mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem svetu.

Gl. NaZ 59:23.

Bog vam zapovedi daje za vaše dobro, ker so to navodila, kako imeti veselo in plodno življenje. Bolj boste spoznavali Boga in ga imeli radi, bolj si boste želeli izpolnjevati njegovo voljo (Jn 14:21). Ko enkrat zapovedi razumete, morate imeti pogum, da ste mu poslušni, četudi to pomeni, da se boste morali odreči nečemu, kar si zelo želite. Ljubeči nebeški Oče vas bo za vašo poslušnost blagoslovil z mirom v tem svetu in večnim življenjem v prihodnjem (NaZ 59:23).

Bog vam je dal svobodno voljo – zmožnost in priložnost, da se odločate med dobrim in zlim. Če ste Bogu poslušni, ker sledite vplivu Duha in se odločite, da boste pokorili njegovi volji, mu izkazujete ljubezen. Neposlušnost vam bo prinesla žalost.

Nebeški Oče pozna vaše šibkosti in je z vami potrpežljiv. Blagoslovil vas bo, če si boste prizadevali izpolnjevati njegove zapovedi.

Bog je Mojzesu razodel deset zapovedi, da bi vodile njegovo ljudstvo:

  • »Ne imej drugih bogov poleg mene!« (2 Mz 20:3)
  • »Ne delaj si rezane podobe!« (2 Mz 20:4)
  • »Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga!« (2 Mz 20:7)
  • »Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!« (2 Mz 20:8)
  • »Spoštuj očeta in mater!« (2 Mz 20:12)
  • »Ne ubijaj!« (2 Mz 20:13)
  • »Ne prešuštvuj!« (2 Mz 20:14)
  • »Ne kradi!« (2 Mz 20:15)
  • »Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!« (2 Mz 20:16)
  • »Ne žêli hiše svojega bližnjega!« (2 Mz 20:17)

Teh deset zapovedi velja še danes. Ljudi učijo, naj častijo Boga in mu izkazujejo spoštovanje in kako naj ravnajo drug z drugim. Izpolnjevanje desetih zapovedi blagoslavlja posameznike, družine in skupnosti.