Načrt sreče nebeškega Očeta

Obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa nam pomaga razumeti smisel življenja in kdo smo. Daje nam upanje in nam pomaga najti mir, radost in srečo. Uči nas, od kod smo, zakaj smo na Zemlji in kam bomo šli po tem življenju.

Božji načrt odrešitve odgovarja na pomembna življenjska vprašanja, kot so: »Od kod sem prišel?« »Kakašen je namen mojega življenja?« »Kaj se bo zgodilo po smrti?«

»Od kod sem prišel?« Vaše življenje se ni začelo z rojstvom, niti se ne bo končalo s smrtjo. Imate duhovno telo (včasih mu rečemo duša) in snovno telo. Nebeški Oče, s katerim ste živeli, preden ste se rodili na Zemlji, je ustvaril vaše duhovno telo. Poznali ste ga in ga imeli radi, on pa je poznal vas in vas imel rad.

Kakšen je namen mojega življenja? Vaš namen, da ste šli iz Božje navzočnosti in prišli na Zemljo, vključuje to, da ste prejeli snovno telo, da si pridobivate izkušnje in se učite sprejemati prave odločitve. Bog vpliva na vas, da delate dobro in hodite za njim, medtem ko vas Satan zavaja, da bi Boga zanemarjali in grešili. Ko grešite, se do neke mere oddaljite od Boga. Grehov in njegovih posledic brez Jezusa Kristusa ne morete premagati. Prostovoljno je trpel za vaše grehe, bolečine, bolezni in žalost. To plačilo se imenuje odkupna daritev. Kristusova odkupna daritev omogoča, da nam je odpuščeno, kar prinaša notranji mir in srečo.

Kaj se bo zgodilo po smrti? Telesna smrt je v resnici korak naprej v načrtu nebeškega Očeta. Po smrti bo vaš duh zapustil telo in šel v svet duhov, kjer se bomo še naprej učili in razvijali. Eden Božjih darov je vstajenje, ki je ponovna združitev telesa in duha, kar je mogoče zaradi vstajenja Jezusa Kristusa. Po vstajenju se vam bo pred Bogom sodilo za vaša dela in želje vašega srca. Če ste verjeli v Jezusa Kristusa, se pokesali grehov in izpolnjevali njegove zapovedi, boste prejeli večno življenje v navzočnosti nebeškega Očeta.

Ker je prerok Joseph Smith obnovil evangelij Jezusa Kristusa, načrt odrešitve razumemo bolje. Sami lahko spoznate, da je to res, če v molitvi vprašate nebeškega Očeta.