Življenje po smrti

Čeprav je Kristus premagal telesno smrt, morajo vsi ljudje umreti, ker je smrt del procesa, preko katerega se nesmrtnega življenja spremenimo v nesmrtno. 

Z vidika zemeljskega življenja se telesna smrt lahko zdi kot konec, v resnici pa je naslednji korak v načrtu nebeškega Očeta. Ko boste umrli, bo vaš duh zapustil telo in šel v svet duhov, kjer boste z učenjem nadaljevali in napredovali. V svetu duhov vas bodo spomini na življenje in spoznanja, ki ste jih pridobili na Zemlji, spremljali.

S smrtjo se vaša osebnost oziroma želja po dobrem oziroma slabem ne bo spremenila. Če se boste Jezusu Kristusu odločili slediti, ko boste živeli na Zemlji, boste v svetu duhov občutili mir. Tisti, ki se ne bodo odločili slediti Kristusu in se ne bodo pokesali, bodo nesrečni.

Nebeški Oče je vedel, da veliko njegovih otrok v življenju ne bo nikoli imelo priložnosti, da bi slišali za Jezusa Kristusa, drugi pa da se bodo odločili, da mu ne bodo sledili. Ker ima Bog svoje otroke rad in je pravičen, je tistim v svetu duhov, omogočil, da spoznajo njegov načrt, verujejo v Jezusa Kristusa in se pokesajo. Tisti, ki se bodo odločili in Jezusa Kristusa sprejeli ter mu sledili, bodo deležni miru in počitka.

Enkrat po smrti se bosta vaš duh in telo ponovno združila in ne bosta nikoli več ločena. To ponovno združenje imenujemo vstajenje in nam ga je s svojo smrtjo in vstajenjem omogočil Jezus Kristus. V svetu duhov boste ostali do vstajenja.