Jezus Kristus: Odrešenik

»Glejte, jaz sem Jezus Kristus, o katerem so preroki pričevali, da bo prišel na svet. In glejte, jaz sem luč in življenje sveta; in [...] sem poveličal Očeta, prevzemajoč nase grehe sveta, s čimer sem se Očetovi volji podvrgel v vsem od začetka.«

Mormonova knjiga, 3 Ne 11:10-11

Nebeški Oče vas ima rad in si želi, da bi se po tem življenju vrnili v njegovo navzočnost. Njegov načrt, ki se imenuje evangelij Jezusa Kristusa, vas bo pripeljal k njemu, če boste hodili za njim.

Evangelij Jezusa Kristusa je preprost. Začne se z vero v Jezusa Kristusa. Vera v Jezusa Kristusa pomeni, da verjamemo vanj, mu zaupamo in se nanj zanašamo. Vera v Jezusa Kristusa vas pripelje do želje, da bi svoje življenje spremenili na bolje. S kesanjem boste spremenili svoje misli, želje, navade in dejanja, ki niso v skladu z Božjimi nauki. Nebeški Oče obljublja, da vam bo grehe odpustil, če se boste pokesali.

Vera v Jezusa Kristusa in kesanje vas pripravita na krst in prejem Svetega Duha. Jezus Kristus je učil, da se morajo vsi krstiti z vodo in Duhom za odpuščanje grehov. Ko vas bo krstil nekdo, ki ima duhovniško polnomočje, in ko boste prejeli Svetega Duha, se boste duhovno prerodili. Bog vam obljublja, da vam bo po krstu dal dar Svetega Duha, ki vas bo vodil, vas tolažil in vam pomagal, da boste spoznali in prepoznali resnico.

Bog je evangelij Jezusa Kristusa obnovil po razodetju preroku Josephu Smithu in drugim prerokom. Zase lahko spoznate, da je to res, če boste v molitvi vprašali nebeškega Očeta.