Drepturi şi Utilizare


CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosind acest site, sunteţi de acord cu următoarele condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre condiţii, nu utilizaţi acest site. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând aceste condiţii, prin urmare vă rugăm să verificaţi dacă s-a efectuat vreo modificare atunci când folosiţi acest site. Continuarea utilizării acestui site de către dumneavoastră, după afişarea modificărilor aduse acestor condiţii indică acceptul dumneavoastră faţă de acele modificări.

LICENŢE ŞI RESTRICŢII

Acest site este deţinut şi condus de Corporaţia Preşedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Toate materialele găsite pe acest site (inclusiv imaginile, textele, icoanele de Internet, afişajele, bazele de date şi informaţiile generale) se află în proprietatea noastră sau deţinem licenţă pentru ele. Puteţi vizualiza, descărca şi tipări materiale de pe acest site numai pentru uz personal, necomercial dacă nu există o altă menţiune. În plus, materialele pot fi reproduse de personalul media pentru a fi folosite în forumuri tradiţionale de informare publică dacă nu există o altă menţiune. Nu aveţi dreptul să puneţi la dispoziţia niciunui alt site Web sau niciunei alte reţele de calculatoare materiale de pe acest site fără permisiunea noastră. Nu aveţi dreptul să transmiteţi sau să distribuiţi materiale de pe acest site către alte site-uri. Nu puteţi utiliza acest site sau informaţiile găsite pe acest site (inclusiv numele şi adresele celor care au furnizat informaţiile) pentru comercializarea sau promovarea produselor sau serviciilor, solicitând clienţi, precum nici în alt scop comercial.

Cu toate acestea, ne rezervăm în exclusivitate libertatea şi dreptul de a respinge, revoca sau limita utilizarea acestui site, inclusiv reproducerea. Totuşi, nu este responsabilitatea noastră să stabilim ce înseamnă „Utilizare corectă” pentru persoanele care doresc să utilizeze materialele de pe acest site. Aceasta este o responsabilitate ce revine în totalitate utilizatorului. De asemenea, noi nu avem obligaţia de a menţiona surse suplimentare, nici de a garanta că materialele nu fac obiectul unor utilizări alternative. Această responsabilitate revine utilizatorului. Totuşi, Biserica îşi păstrează dreptul de a împiedica reproducerea în scopuri frauduloase a materialelor sale şi de a interpreta „Utilizare corectă” în modul prevăzut de lege.

LEGĂTURI

Pentru beneficiul dumneavoastră, acest site poate conţine legături către site-uri Web operate de alţii. Aceste site-uri nu sunt menţinute sau controlate de noi, iar noi nu răspundem de conţinutul lor. Deşi am făcut eforturi considerabile de a avea legături doar cu site-uri adecvate, corespunzătoare, unele dintre acestea pot conţine materiale inadecvate sau inacceptabile. În cazul în care găsiţi asemenea materiale în timp ce utilizaţi acest site, vă rugăm să ne anunţaţi imediat. Noi credem că cei care pun la dispoziţie informaţii pe Internet se aşteaptă ca acestea să fie publice şi la scară largă. De aceea, credem că legătura cu alte site-uri este permisă legal şi consistentă cu aşteptările celor care utilizează Internetul. Cu toate acestea, dacă accesul la un anumit site trebuie să fie restricţionat, operatorul site-ului trebuie să ne anunţe cu promptitudine.

JURISDICŢIA ŞI APLICABILITATEA LEGALĂ

Această înţelegere va fi guvernată de legile Statului Utah, Statele Unite ale Americii, aşa cum se aplică înţelegerilor stabilite şi înfăptuite în totalitate în cadrul statului, fără nicio încălcare a legii. Orice acţiune judecătorească pe care o înfăptuiţi pentru a ataca această înţelegere sau orice alte lucruri legate de acest site, vor fi înfăptuite fie în judecătoriile statale, fie în cele federale localizate în Ţinutul Salt Lake, Utah, şi prin aceasta consimţiţi şi trimiteţi în jurisdicţia personală a unei asemenea judecătorii cu scopul de a judeca orice acţiune de acest fel. Dacă vreun aspect al acestei înţelegeri este ilegal, nul sau nu poate fi executat în întregime sau parţial, restul aspectelor nu pot fi afectate, decât dacă noi hotărâm că aspectul care nu are valabilitate sau care nu poate fi executat este un termen esenţial al înţelegerii, caz în care putem, după cum dorim, să facem un amendament.

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Noi nu suntem răspunzători de nicio pagubă intenţionată sau care este o consecinţă a utilizării de către dumneavoastră, sau a incapacităţii de utilizare, a materialelor de pe acest site sau de pe oricare alt site cu care există o legătură, inclusiv, dar nu numai, pierderea de profituri, încetarea unei afaceri şi pierderea programelor sau a altor date din sistemul dumneavoastră de gestionare a informaţiilor. Răspunderea noastră totală faţă de dumneavoastră pentru pagubele, pierderile şi chemările în judecată nu va depăşi, în nicio situaţie, suma pe care o plătiţi, dacă plătiţi, pentru a accesa acest site sau oricare alt site cu care are stabilite legături.

CLAUZE

MATERIALELE DE PE ACEST SITE ŞI DE PE ORICE SITE LEGAT CU ACESTA SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT” ŞI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPRIMATE SAU NU. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NOI SUNTEM ABSOLVIŢI DE ORICE GARANŢIE, DESCRISĂ SAU SUBÎNŢELEASĂ, INCLUSIV, DAR NU LIMITATĂ LA, GARANŢIILE DE TITULATURĂ ŞI GARANŢIA SUBÎNŢELEASĂ A VANDABILITĂŢII ŞI POTRIVIRII LA UN SCOP ANUME. NU GARANTĂM CĂ FUNCŢIILE CUPRINSE ÎN ACEST SITE VOR FUNCŢIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU ERORI, CĂ GREŞELILE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ACEST SITE SAU SERVERUL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIŢIE NU AU VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

MĂRCI ÎNREGISTARE

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi Mormon sunt mărci înregistrate ale Intellectual Reserve Inc.

Pentru mai mult ajutor sau mai multe informaţii despre materialele Bisericii cu drepturi de autor, puteţi contacta Biroul Bisericii pentru drepturi de autor la:

Telefon: 1-801-240-3959 sau 1-800-453-3860, interior 2-3959

Fax: 1-801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org. În unele cazuri, este nevoie de o perioadă de două până la patru săptămâni pentru un răspuns.