Dumnezeu este Tatăl dumneavoastră Ceresc iubitor

Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc şi noi suntem copiii Săi.   El ne iubeşte şi doreşte ca noi să avem succes în această viaţă şi să ne întoarcem să trăim în prezenţa Sa.

Dumnezeu este Tatăl dumneavoastră din Cer (Matei 6:9). Noi Îl numim pe Dumnezeu Tată Ceresc, deoarece El este Tatăl spiritelor noastre şi noi suntem creaţi după chipul Său (Genesa 1:27).

Dumnezeu are un trup care arată ca al dumneavoastră, totuşi, trupul Său este nemuritor, desăvârşit şi are o slavă dincolo de orice descriere. El vă cunoaşte personal şi vă iubeşte mai mult decât puteţi înţelege. Pentru a vă ajuta să găsiţi fericirea în această viaţă şi să vă îndrume să vă întoarceţi să trăiţi în prezenţa Sa, Tatăl Ceresc a pregătit un plan numit Evanghelia lui Isus Hristos, un îndrumar bazat pe viaţa şi învăţăturile Fiului Său, Isus Hristos.

Încă de la început, Tatăl Ceresc a chemat profeţi care să mărturisească, să consemneze cuvântul Său şi să prezinte planul Său copiilor Lui de pe pământ. Învăţăturile profeţilor se găsesc în cărţi sacre numite scripturi (Amos 3:7). 

Tatăl dumneavoastră Ceresc vă cunoaşte, vă iubeşte şi doreşte să vă ajute să vă întoarceţi la El. Viaţa dumneavoastră pe pământ face parte din planul Său pentru dumneavoastră de a dobândi un trup, de a învăţa, de a creşte şi de a avea parte de bucurie. Uneori, viaţa este grea, nefericită sau înspăimântătoare, însă Tatăl dumneavoastră Ceresc este întotdeauna acolo. El este trist când suferiţi şi se bucură când faceţi ceea ce este drept. El doreşte să comunice cu dumneavoastră atunci când vă rugaţi Lui cu sinceritate şi este pregătit să vă ofere alinare, pace şi îndrumare în viaţa dumneavoastră.

Isus Hristos a propovăduit că trebuie să-L cunoaşteţi pe singurul Dumnezeu adevărat pentru a avea viaţă veşnică (Ioan 17:3). În calitate de copil al Său, trebuie să ştiţi cine este El şi cum este El pentru a avea parte de mai multă pace şi bucurie, atât în această viaţă, cât şi în viaţa care va veni.