Supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu

Dumnezeu doreşte să fie fericiţi toţi copiii Săi.   Din acest motiv, El ne-a dat porunci şi instrucţiuni pe care trebuie să le urmăm.   Profetului Joseph Smith, El i-a spus: „Ci, învăţaţi că acela care face lucrările dreptăţii va primi răsplata lui, chiar pace în această lume şi viaţă veşnică în lumea care va veni”.

Doctrină şi legăminte 59:23

Dumnezeu vă dă porunci pentru binele dumneavoastră, deoarece acestea sunt instrucţiuni despre cum să aveţi o viaţă fericită şi productivă. Cu cât învăţaţi mai mult despre Dumnezeu şi Îl iubiţi mai mult, cu atât veţi dori mai mult să îndepliniţi voia Lui (Ioan 14:21). Odată ce înţelegeţi poruncile, trebuie să aveţi curajul să vă supuneţi Lui, chiar dacă acest lucru înseamnă să renunţaţi la ceva ce doriţi foarte mult. Tatăl dumneavoastră Ceresc iubitor vă va binecuvânta pentru supunerea dumneavoastră cu „pace în această lume şi viaţă veşnică în lumea care va veni” ( Doctrină şi legăminte 59:23).

Dumnezeu v-a dat libertatea de a alege — puterea şi ocazia de a alege între bine şi rău. Când vă supuneţi lui Dumnezeu urmând influenţa Spiritului şi alegând să vă conformaţi voinţei Sale, vă arătaţi dragostea faţă de El. Nesupunerea vă va aduce întristare.

Tatăl Ceresc vă cunoaşte slăbiciunile şi este răbdător cu dumneavoastră. El vă va binecuvânta atunci când vă străduiţi să vă supuneţi poruncilor Sale.

Dumnezeu i-a revelat lui Moise cele zece porunci pentru a îndruma poporul Său:

  • „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3).
  • „Să nu-ţi faci chip cioplit” (Exodul 20:4).
  • „Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău” (Exodul 20:7).
  • „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” (Exodul 20:8).
  • „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” (Exodul 20:12).
  • „Să nu ucizi” (Exodul 20:13).
  • „Să nu preacurveşti” (Exodul 20:14).
  • „Să nu furi” (Exodul 20:15).
  • „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (Exodul 20:16).
  • „Să nu pofteşti” (Exodul 20:17).

Cele zece porunci sunt valabile şi astăzi, iar ele învaţă pe toată lumea să-L preaslăvească pe Dumnezeu şi să dea dovadă de pioşenie faţă de El, precum şi cum să se poarte unii cu alţii. Prin supunerea faţă de cele zece porunci, oamenii, familiile şi comunităţile sunt binecuvântate.