Planul Tatălui Ceresc cu privire la fericire

Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos ne ajută să înţelegem scopul vieţii şi cine suntem. Ne dă speranţă şi ne ajută să avem parte de pace, bucurie şi fericire. Ne învaţă de unde venim, de ce suntem aici pe pământ şi unde vom merge după această viaţă.

Planul lui Dumnezeu cu privire la salvare oferă răspunsuri la marile întrebări ale vieţii, cum ar fi: „De unde am venit?”, „Care este scopul meu în viaţă?”, „Ce se va întâmpla când voi muri?”.

De unde am venit? Viaţa dumneavoastră nu a început la naştere şi nici nu se va încheia la moarte. Dumneavoastră sunteţi făcut dintr-un trup spiritual (numit câteodată suflet) şi dintr-un trup fizic. Tatăl Ceresc v-a creat trupul spiritual şi aţi trăit alături de El înainte să vă fi născut pe pământ. L-aţi cunoscut şi L-aţi iubit, iar El v-a cunoscut şi v-a iubit.

Care este scopul meu în viaţă? Scopul dumneavoastră de a pleca din prezenţa lui Dumnezeu pentru a veni pe pământ include obţinerea unui trup fizic, dobândirea experienţei şi învăţarea de a lua decizii drepte. Dumnezeu vă influenţează să faceţi bine şi să-L urmaţi, în timp ce Satana vă ispiteşte să-L ignoraţi pe Dumnezeu şi să păcătuiţi. Atunci când păcătuiţi, vă îndepărtaţi într-o oarecare măsură de Dumnezeu. Dumneavoastră nu puteţi învinge păcatul şi consecinţele acestuia fără Isus Hristos. El a suferit de bunăvoie pentru păcatele, durerile, bolile şi întristările dumneavoastră. Această plată este numită ispăşire. Sacrificiul ispăşitor al lui Hristos face posibil să fim iertaţi, lucru care aduce cu sine pace interioară şi fericire.

Ce se va întâmpla când voi muri? Moartea fizică este un pas înainte în planul Tatălui Ceresc. La moarte, spiritul dumneavoastră vă va părăsi trupul şi va merge în lumea spiritelor, care este un loc de învăţare şi pregătire. Unul dintre darurile lui Dumnezeu este învierea, reunirea trupului fizic şi a spiritului, fiind posibilă datorită învierii lui Isus Hristos. După ce sunteţi înviaţi, veţi merge în faţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi în acord cu faptele şi cu dorinţele inimii dumneavoastră. Dacă aţi crezut în Isus Hristos, v-aţi pocăit de păcatele dumneavoastră şi aţi ţinut poruncile Sale, vă veţi putea bucura de viaţă veşnică în prezenţa Tatălui nostru Ceresc.

Cunoaşterea în mai mare măsură a planului salvării se datorează restaurării Evangheliei lui Isus Hristos prin intermediul profetului Joseph Smith. Puteţi să ştiţi dumneavoastră înşivă că aceste lucruri sunt adevărate întrebându-L pe Tatăl Ceresc în rugăciune.