Isus Hristos: Salvatorul nostru

„Iată, Eu sunt Isus Hristos, despre care profeţii au depus mărturie că trebuie să vină pe pământ. Şi iată, Eu sunt lumina şi viaţa lumii; şi Eu am băut din cupa aceea amară pe care Tatăl Mi-a dat-o; şi L-am slăvit pe Tatăl luând asupra Mea păcatele lumii, prin care Eu am împlinit voinţa Tatălui în toate lucrurile de la început.”

Cartea lui Mormon, 3 Nefi 11:10-11

Tatăl Ceresc vă iubeşte şi doreşte să vă întoarceţi să trăiţi în prezenţa Lui după această viaţă. Planul Său, numit Evanghelia lui Isus Hristos, vă va duce înapoi la El, dacă alegeţi să-l urmaţi.

Evanghelia lui Isus Hristos este simplă. Începe cu credinţa în Isus Hristos. Credinţa în Isus Hristos înseamnă să credem în El, să avem încredere în El şi să ne bizuim pe El. Credinţa în Isus Hristos vă face să vreţi să vă schimbaţi viaţa în bine. Prin pocăinţă, dumneavoastră vă schimbaţi acele gânduri, dorinţe, obiceiuri şi fapte care nu sunt în armonie cu învăţăturile lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc vă promite că, atunci când vă pocăiţi, El vă iartă păcatele.

Credinţa în Isus Hristos şi pocăinţa vă pregătesc pentru botez şi pentru darul Duhului Sfânt. Isus Hristos ne-a învăţat că toată lumea trebuie să fie botezată cu apă şi cu Spirit pentru iertarea păcatelor. Prin botezul înfăptuit de cineva care deţine autoritatea preoţiei lui Dumnezeu şi prin primirea Duhului Sfânt, dumneavoastră veţi renaşte spiritual. După botez, Dumnezeu promite să vă ofere darul Duhului Sfânt, care vă va îndruma, alina şi ajuta să ştiţi şi să recunoaşteţi adevărul.

Evanghelia lui Isus Hristos a fost restaurată prin revelaţie de la Dumnezeu dată profetului Joseph Smith şi altor profeţi. Puteţi să ştiţi dumneavoastră înşivă că aceste lucruri sunt adevărate întrebându-L pe Tatăl Ceresc în rugăciune.