Livet etter døden

Selv om Kristus overvant den fysiske død, må alle mennesker dø, for døden er en del av den prosess som forvandler oss fra dødelighet til udødelighet. 

Fra et jordisk perspektiv kan den fysiske død virke som enden, men den er egentlig et trinn videre i vår himmelske Faders plan. Når din fysiske kropp dør, vil ånden forlate kroppen og gå til åndeverdenen, hvor du vil fortsette å lære og utvikle deg. I åndeverdenen vi du fremdeles ha med deg minnene om dette liv og den kunnskap du har tilegnet deg på jorden.

Døden vil ikke forandre din personlighet eller ditt ønske om godt eller ondt. Hvis du velger å følge Jesus Kristus i ditt liv på jorden, vil du føle fred i åndeverdenen. De som velger å ikke følge Kristus og ikke omvender seg, vil være ulykkelige.

Vår himmelske Fader visste at mange av hans barn aldri ville få anledning til å lære om Jesus Kristus mens de levde, og at andre ville velge å ikke følge ham. Fordi han elsker sine barn og er rettferdig, gjorde Gud det mulig for dem som er i åndeverdenen, å lære om hans plan, få tro på Jesus Kristus og omvende seg. De som velger å ta imot og følge Jesus Kristus, vil få fred og hvile.

En eller annen gang etter døden, vil ånden og kroppen bli gjenforenet – for aldri mer å skille lag. Denne gjenforeningen kalles oppstandelsen, og den ble muliggjort gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse. Du vil bli i åndeverdenen frem til oppstandelsen.