Sannhetens gjengivelse

Vårt budskap er bemerkelsesverdig og enkelt. Gud er vår Fader. Vi er hans barn. Han elsker oss som en del av sin familie, og han ønsker at vi skal vende tilbake og bo hos ham.

Gud kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han vil at du skal være lykkelig nå og for alltid. For å oppnå det fremla vår himmelske Fader en plan kalt Jesu Kristi evangelium. Jesus Kristus er Guds sønn. Hans læresetninger er veien til fred i livet og glede i all evighet.

Som et ledd i sin plan har Gud fulgt et enkelt mønster helt siden verdens skapelse. Han velger en profet (som Noah eller Moses) til å forkynne evangeliet og lede folket. Dessverre har de fleste av Guds barn ignorert, vært ulydige mot og forkastet hans profeter.

Som lovet sendte vår himmelske Fader sin Sønn Jesus Kristus til jorden. Jesus Kristus levde et fullkomment og syndfritt liv. Han opprettet sin kirke, forkynte sitt evangelium og utførte mange mirakler. Utrolig nok ble til og med Jesus Kristus forkastet. Etter sin død begynte mange å vike av fra eller forvrenge Kristi sanne læresetninger. Resultatet ble at Gud trakk tilbake sin myndighet til å lede den kirken Kristus hadde opprettet.

Vår kjærlige Fader i himmelen er «i går og i dag den samme, ja til evig tid» (se Hebreerne 13:8).  Akkurat som i fordums tid har han fulgt sitt enkle mønster også i vår tid. Han har igjen etablert Jesu Kristi evangelium på jorden gjennom en profet. Den profet som Herren kalte til å gjengi Guds sannhet, heter Joseph Smith. Bevisene for denne gjengivelse finnes i Mormons bok, som du kan lese, grunne på og be om.

Gud fortsetter å tale og åpenbare sin sannhet i vår tid gjennom en levende profet. Hvis du spør din himmelske Fader i bønn, kan han bekrefte for deg at dette er tilfelle.