Gud er din kjærlige himmelske Fader

Gud er vår himmelske Fader, og vi er hans barn.  Han elsker oss og ønsker at vi skal gjøre det godt i livet, for så å vende tilbake til hans nærhet.

Gud er din Fader i himmelen (Matteus 6:9).  Vi kaller Gud for vår himmelske Fader fordi han er Far til våre ånder og vi er skapt i hans bilde (1 Mosebok 1:27).

Gud har en kropp som ser ut som din, men hans kropp er udødelig, fullkommengjort og har en herlighet som ikke kan beskrives med ord. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. For å hjelpe deg å finne lykke i dette liv og veilede deg tilbake til ham, sørget vår himmelske Fader for en plan kalt Jesu Kristi evangelium, en veiledning som bygger på hans Sønn Jesu Kristi liv og læresetninger.

Fra begynnelsen av har vår himmelske Fader kalt profeter til å vitne, skrive ned hans ord og gjøre hans plan tilgjengelig for hans barn på jorden. Profetenes læresetninger finnes i hellige bøker kalt skrifter (Amos 3:7). 

Din himmelske Fader kjenner og elsker deg, og han ønsker å hjelpe deg å komme tilbake til ham. Ditt liv på jorden er en del av hans plan for at du skal få en kropp, lære, vokse og finne glede. Iblant kan livet være vanskelig, ensomt eller skremmende, men din himmelske Fader finnes alltid der. Han sørger når du lider og fryder seg når du gjør det rette. Han ønsker å kommunisere med deg hvis du ber oppriktig til ham, og han står parat til å gi deg trøst, fred og veiledning i livet.

Jesus Kristus sa at du må kjenne den eneste sanne Gud for å få evig liv (Johannes 17:3). Som hans barn må du vite hvem han er og hvordan han er for å finne større fred og glede, både i dette liv og i det kommende.