Jesus Kristus: Vår Frelser

«Se, jeg er Jesus Kristus som profetene vitnet om skulle komme til verden.  Og se, jeg er verdens lys og liv. Og jeg har … forherliget Faderen ved å påta meg verdens synder og har derved underkastet meg Faderens vilje i alle ting fra begynnelsen av.»

Mormons bok, 3. Nephi 11:10-11

Vår himmelske Fader elsker deg og vil at du skal leve i hans nærhet etter dette liv. Hans plan, kalt Jesu Kristi evangelium, vil lede deg tilbake til ham hvis du velger å følge den.

Jesu Kristi evangelium er enkelt. Det begynner med tro på Jesus Kristus. Tro på Jesus Kristus er å tro på ham, stole på ham og sette sin lit til ham. Tro på Jesus Kristus får deg til å ønske å forandre ditt liv til det bedre. Gjennom omvendelse kan du forandre tanker, ønsker, vaner og handlinger som ikke er i harmoni med Guds læresetninger. Vår himmelske Fader lover at når du omvender deg, vil han tilgi dine synder.

Tro på Jesus Kristus og omvendelse forbereder deg til dåp og Den hellige ånds gave. Jesus Kristus forkynte at alle må bli døpt av vann og ånd til syndenes forlatelse. Ved å bli døpt av en som har Guds prestedømsmyndighet, og motta Den hellige ånd, vil du bli åndelig født på ny. Gud lover at etter dåpen vil han gi deg Den hellige ånds gave, som vil gi deg veiledning og trøst og hjelpe deg å kjenne og gjenkjenne sannhet.

Jesu Kristi evangelium har blitt gjengitt ved åpenbaring fra Gud til profeten Joseph Smith og andre profeter. Du kan selv få vite at dette er sant ved å spørre vår himmelske Fader i bønn.