Lydighet til Guds bud

Gud vil at hans barn skal være lykkelige.  Av denne grunn ga han oss bud og instruksjoner for hvordan vi skulle følge dem.  Til profeten Joseph Smith sa han: «Men lær at den som gjør rettferdige gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.»

Lære og pakter 59:23

Gud gir deg bud til beste for deg, ettersom de er instruksjoner for hvordan du kan leve et lykkelig og produktivt liv. Jo mer du lærer om og elsker Gud, jo større vil ditt ønske om å gjøre hans vilje bli (Johannes 14:21). Når du forstår budene, må du ha mot til å adlyde ham, selv om det betyr at du må oppgi noe du ønsker veldig sterkt. Din kjærlige himmelske Fader vil velsigne deg for din lydighet med «fred i denne verden og evig liv i den kommende verden» ( Lære og pakter 59:23).

Gud har gitt deg handlefrihet – evne og mulighet til å velge mellom godt og ondt. Når du adlyder Gud ved å følge Åndens innflytelse og velge å rette deg etter hans vilje, viser du din kjærlighet til ham. Ulydighet vil gi deg sorg.

Vår himmelske Fader kjenner dine svakheter og er tålmodig med deg. Han vil velsigne deg når du gjør ditt beste for å holde hans bud.

Gud åpenbarte de ti bud til Moses for å veilede sitt folk:

  • «Du skal ikke ha andre guder foruten meg» (2 Mosebok 20:3).
  • «Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde» (2 Mosebok 20:4).
  • «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» (2 Mosebok 20:7).
  • «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig» (2 Mosebok 20:8).
  • «Du skal hedre din far og din mor» (2 Mosebok 20:12).
  • «Du skal ikke slå i hjel» (2 Mosebok 20:13).
  • «Du skal ikke drive hor» (2 Mosebok 20:14).
  • «Du skal ikke stjele» (2 Mosebok 20:15).
  • «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste» (2 Mosebok 20:16).
  • «Du skal ikke begjære» (2 Mosebok 20:17).

De ti bud gjelder fremdeles i dag, og de lærer alle å tilbe og vise ærbødighet overfor Gud, samt hvordan vi skulle behandle hverandre. Overholdelse av de ti bud velsigner enkeltpersoner, familier og samfunn.