Jogosultságok és használat


HASZNÁLATI FELTÉTELEK

E weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet e feltételek bármelyikével, ne használja ezt az oldalt! A feltételek változtatási jogát fenntartjuk, így kérjük, nézze meg a változásokat, amikor legközelebb használja az oldalt! Ha a változások közzététele után is tovább használja az oldalt, azzal jelzi, hogy elfogadja a változásokat.

ENGEDÉLYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ezt a weboldalt a Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöki Testülete) birtokolja és működteti. Az oldalon található minden anyag (ideértve a képeket, szövegeket, ikonokat, bemutatókat, adatbázisokat és általános információkat) a mi tulajdonunkban van, vagy a mi engedélyünktől függ. Kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból szabad megtekinteni, letölteni és kinyomtatni anyagokat erről az oldalról, kivéve, ahol másként van feltüntetve. Ezen felül az anyagokat felhasználhatják a média munkatársai a hagyományos közszolgálati hírfórumokon, kivéve, ahol másként van feltüntetve. Engedélyünk nélkül erről az oldalról semmilyen anyag nem tehető közzé egy másik honlapon vagy számítógépes hálózaton. Semmilyen anyag nem vihető át erről az oldalról más oldalakra, és nem is terjeszthető. Ez az oldal és az itt található adatok (ideértve azoknak a nevét és címét, akik beszolgáltatták adataikat) nem használhatók semmiféle termék vagy szolgáltatás árusítására vagy hirdetésére, ügyfelek toborzására, illetve semmi egyéb üzleti célra.

A fent említettek ellenére fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk, visszavonjuk vagy korlátozzuk az oldal használatát, ideértve mindennemű újbóli előállítást is. Nem tartozunk azonban felelősséggel annak tekintetében, hogy megszabjuk mi a „Fair Use” (szabad felhasználásra vonatkozó szabályok) azok számára, akik szeretnének felhasználni különböző anyagokat erről az oldalról. Ez teljes mértékben a felhasználó felelőssége. Továbbá nem vagyunk kötelesek további forrásokat megadni, illetve garantálni, hogy az anyagok szabad felhasználásúak egyéb célokra. Ez is a felhasználó felelőssége marad. Az egyház fenntartja a jogot, hogy megelőzze az anyagok jogtalan felhasználását, és a „Fair Use” felhasználást a saját törvényértelmezése szerint definiálja.

HIVATKOZÁSOK

Kényelmi megfontolásból ez az oldal tartalmazhat hivatkozásokat mások által működtetett weboldalakhoz. Ezeket az oldalakat nem mi működtetjük és ellenőrizzük, és nem vagyunk felelősek a tartalmukért. Bár jóhiszemű erőfeszítést tettünk, hogy csak ízléses, helyénvaló oldalakhoz adjunk hivatkozásokat, néhányukon lehetnek helytelen vagy megkérdőjelezhető anyagok. Ha e weboldal használata során ilyen anyagokat talál, kérjük, azonnal jelezze felénk! Úgy gondoljuk, hogy mindazok, akik az interneten anyagokat tesznek közzé, számítanak arra, hogy ahhoz nyilvánosan és széles körben hozzá lehet majd férni. Ennek értelmében úgy hisszük, hogy a további oldalakra adott hivatkozások jogilag megengedettek, és összhangban vannak az internethasználók elvárásaival. Ha azonban egy adott lap felhasználását korlátozni kell, kérjük, a lapot működtető személy azonnal jelezze felénk!

ILLETÉKESSÉG ÉS VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

E megállapodásban az Amerikai Egyesült Államok Utah államának törvényei irányadóak, a teljes mértékben az államban létrejött és az államban teljesítendő megállapodásokra vonatkozó jogszabályok alapján, elkerülve a törvénnyel ellentétes bármely elv érvényesülését. Ezen megállapodás betartatására tett lépés, vagy a lappal kapcsolatos bármilyen ügy a Utah állambeli Salt Lake Cityben működő állami vagy szövetségi bíróság elé kerül, és Ön ezennel egyetért azzal, és alárendeli magát az említett bíróságok személyes joghatóságának az ilyen peres ügyek intézése kapcsán. Ha e megállapodás bármely része törvénytelen, semmis vagy akár részben, akár egészében nem kikényszeríthető, az nem hat ki a fennmaradó kitételekre, kivéve, ha úgy látjuk, hogy az érvénytelen illetve nem kikényszeríthető kitétel elengedhetetlen része a megállapodásnak, mely esetben jogunkban áll egyoldalúan megváltoztatni a megállapodást.

A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTAI

Nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, mely abból ered, ahogy használja vagy rosszul használja ezt a honlapot vagy bármely hivatkozásként feltüntetett honlapot, ideértve – de nem kizárólagosan – a profittól való elesést, az üzleti ügyekben bekövetkezett zavart, valamint az információs rendszerből elveszett programokat vagy egyéb adatokat. Az összes kárra vonatkozó felelősségvállalás a mi részünkről semmi esetben nem haladja meg azt az összeget, melyet Ön a weblap és annak linkjei megtekintésére fizetett ki.

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA

AZ EZEN AZ OLDALON ÉS AZ INNEN LINKELT OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOK A JELENLEGI FORMÁJUKBAN ELÉRHETŐK, KIFEJEZETT, VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. AZ IDEVONATKOZÓ HATÁLYOS TÖRVÉNY LEGTELJESEBB ÉRTELMÉBEN NEM ADUNK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE – DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN – A JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT ÉS AZ ELADHATÓSÁG VAGY EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉS GARANCIÁJÁT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY AZ E HONLAPON TALÁLHATÓ FUNKCIÓK ZAVARTALANUL ÉS HIBÁTLANUL FOGNAK MŰKÖDNI, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, ILLETVE HOGY AZ OLDAL VAGY AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER MENTES MINDENFÉLE VÍRUSTÓL ÉS MÁS KÁROS ELEMEKTŐL.

VÉDJEGYEK

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és a „mormon” szó az Intellectual Reserve, Inc. védjegye.

További segítségért vagy az egyház által szerzői joggal védett anyagokkal kapcsolatosan felveheti a kapcsolatot az egyház szellemi tulajdonokat kezelő irodájával a következő elérhetőségeken:

Telefon: +1-801-240-3959 vagy +1-800-453-3860, 2-3959-es mellék

Fax: +1-801-240-1187

E-Mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org . Néhány esetben 2-4 hétbe is telhet a válasz.