Az igazság visszaállítása

Üzenetünk figyelemre méltó és egyszerű. Isten a mi Atyánk. Mi az Ő gyermekei vagyunk. Családjaként szeret minket, és azt akarja, hogy visszatérve Vele éljünk.

Isten személyesen ismeri Önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt akarja, hogy Ön most és mindig boldog legyen. Ahhoz, hogy elérje ezt a célt, Mennyei Atyánk készített egy tervet, melyet Jézus Krisztus evangéliumának hívunk. Jézus Krisztus Isten Fia; az Ő élete és tanításai irányításával békére találunk ebben az életben és örömre az örökkévalóságban.

Tervének részeként Isten már a világ kezdete óta egy egyszerű tervet követett. Prófétákat választ (mint például Noé vagy Mózes), hogy az evangéliumot tanítsák, és vezessék az embereket. Isten gyermekeinek zöme azonban sajnos nem vett tudomást, nem engedelmeskedett, és elutasította az Ő prófétáit.

Az ígéret szerint Mennyei Atyánk Szeretett Fiát, Jézus Krisztust küldte le a földre. Jézus Krisztus tökéletes, bűntelen életet élt. Megalapította az egyházát, tanította az evangéliumát, és sok csodát vitt véghez. Elképesztő módon még Jézus Krisztust is elutasították. Halálát követően sokan elferdítették Krisztus igaz tanításait, vagy eltávolodtak azoktól. Ennek eredményeként Isten megvonta felhatalmazását, melyet annak az egyháznak irányítására adott, melyet Krisztus alapított meg.

Szerető Mennyei Atyánk ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (lásd Zsidók 13:8). Az ősi időkhöz hasonlóan napjainkban is követte ezt az egyszerű mintát. Egy prófétán keresztül újra megalapította Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt a prófétát, akit az Úr elhívott, hogy Isten igazságát visszaállítsa, Joseph Smithnek hívják. E visszaállítás bizonyítéka egy könyvben található – a Mormon könyvében –, amelyet elolvashat, amelyről elgondolkodhat és imádkozhat.

Napjainkban egy élő próféta által Isten továbbra is hallatja szavát és kinyilatkoztatja igazságait. Ha imában Ön is megkérdezi Mennyei Atyánkat, Ő megfogja erősíteni ennek igazságát az Ön számára is.