Az Isten parancsolatai iránti engedelmesség

Isten azt akarja, hogy gyermekei boldogok legyenek.  Ezért parancsolatokat adott, és arra utasított minket, hogy kövessük ezeket.  Így szólt Joseph Smith prófétához: „Inkább tanuljátok meg, hogy aki az igazlelkűség cselekedeteit teszi, elnyeri jutalmát, méghozzá békességet ebben a világban és örök életet az eljövendő világban.”

Tan és a szövetségek 59:23

Isten parancsolatai a javunkat szolgálják. Ezek útmutatások, amelyek megmondják, hogyan éljünk boldog és eredményes életet. Minél jobban ismerjük és szeretjük Istent, annál inkább vágyunk arra, hogy kövessük az Ő akaratát (János 14:21). Ha megértjük a parancsolatokat, akkor meg kell lennie bennünk az engedelmességhez szükséges bátorságnak is, még ha ez azt is jelenti, hogy olyasmit kell feladnunk, amihez ragaszkodunk. Szerető Mennyei Atyánk meg fog áldani minket az engedelmességünkért – békességgel „ebben a világban”, és örök élettel „az eljövendő világban” ( Tan és a szövetségek 59:23).

Isten megadta nekünk az önrendelkezést – a jó és a gonosz közötti választás képességét és lehetőségét. Úgy mutathatjuk ki Isten iránti szeretetünket, ha engedelmeskedünk Neki azáltal, hogy hallgatunk a Lélek befolyására, és igyekszünk alávetni magunkat az Ő akaratának. Az engedetlenség szomorúsághoz vezet.

Mennyei Atyánk ismeri gyengeségeinket, és türelmes velünk. Meg fog áldani minket, amikor igyekszünk betartani az Ő parancsolatait.

Hogy útmutatást adjon népének, Isten kinyilatkoztatta Mózesnek a tízparancsolatot:

  • „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem” (2 Mózes 20:3).
  • „Ne csinálj magadnak faragott képet” (2 Mózes 20:4).
  • „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2 Mózes 20:7).
  • „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2 Mózes 20:8).
  • „Tiszteld atyádat és anyádat” (2 Mózes 20:12).
  • „Ne ölj” (2 Mózes 20:13).
  • „Ne paráználkodjál” (2 Mózes 20:14).
  • „Ne lopj” (2 Mózes 20:15).
  • „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” (2 Mózes 20:16).
  • „Ne kíván[j]… semmit, a mi a te felebarátodé” (2 Mózes 20:17).

A tízparancsolat ma is érvényben van, és mindenkit megtanít Isten tiszteletére és a Neki való hódolatra, valamint arra, hogy miként bánjunk egymással. A tízparancsolat betartása áldást hoz az egyénekre, a családokra és a közösségekre egyaránt.