Naum sreće Nebeskog Oca

Obnovljeno evanđelje Isusa Krista pomaže nam razumjeti svrhu života i tko smo mi. Daje nam nadu i pomaže nam pronaći mir, radost i sreću. Podučava nas odakle smo došli, zašto smo na zemlji i kuda ćemo ići nakon ovog života.

Božji naum spasenja odgovara na velika životna pitanja, poput: »Odakle dolazim?«, »Koja je moja svrha u životu?« i »Što se događa kada umrem?«

Odakle dolazim? Vaš život nije počeo s rođenjem, niti će završiti smrću. Stvoreni ste od duhovnog tijela (koje se ponekad naziva dušom) i fizičkog tijela. Nebeski Otac je stvorio vaš duh i živjeli ste s njim kao duh prije nego što ste primili svoje fizičko tijelo i rodili se na zemlji. Vi ste ga poznavali i voljeli, a on je poznavao i volio vas.

Koja je moja svrha u životu? Svrha vašeg napuštanja prisutnosti Nebeskog Oca da biste došli na Zemlju uključuje dobivanje fizičkog tijela, stjecanje iskustva i učenje kako pravilno izabrati. Bog vas potiče da činite dobro i da ga slijedite, dok vas Sotona dovodi u iskušenje da zanemarite Boga i počinite grijeh. Kada sagriješite, odvajate se donekle od Boga. Ne možete prevladati grijeh i njegove posljedice bez Isusa Krista. On je dragovoljno patio za vaše grijehe, boli, bolesti i patnje. Taj čin se naziva pomirenje. Kristova pomirbena žrtva omogućava oprost, koji donosi unutarnji mir i sreću.

Što se događa kada umrem? Fizička smrt je korak naprijed u naumu Nebeskog Oca. Prilikom smrti, vaš duh napušta vaše tijelo i odlazi u svijet duhova, koje je mjesto učenja i pripreme. Jedan od Božjih darova je uskrsnuće, spajanje fizičkog tijela i duha, što je omogućilo uskrsnuće Isusa Krista. Nakon što uskrsnete, ići ćete pred Boga da vam bude suđeno prema vašim djelima i namjerama vašega srca. Ako ste vjerovali u Isusa Krista, pokajali se za svoje grijehe i slijedili njegove zapovijedi, moći ćete uživati u vječnom životu u prisustvu našeg Nebeskog Oca.

Veće znanje o naumu spasenja dobili smo zbog obnove evanđelja Isusa Krista preko proroka Josepha Smitha. Možete sami spoznati da su ove stvari istinite pitajući Nebeskog Oca u molitvi.