Isus Krist: naš Spasitelj

»Evo, ja sam Isus Krist za koga proroci posvjedočiše da će doći na svijet. I gle, ja sam svjetlo i život svijeta. I ja ispih onu gorku čašu što mi je Otac dade, i proslavih Oca uzimajući na sebe grijehe svijeta, a u tome prihvatih volju Očevu u svemu od početka.«

Mormonova knjiga, 3. Nefi 11:10-11

Nebeski Otac vas voli i želi da živite u njegovoj nazočnosti nakon ovog života. Njegov naum, koji se naziva evanđelje Isusa Krista, vodit će vas natrag k njemu ako ga odlučite slijediti.

Evanđelje Isusa Krista je jednostavno. Započinje s vjerom u Isusa Krista. Vjera u Isusa Krista je vjerovanje u njega, povjerenje i pouzdanje u njega. Vjera u Isusa Krista vodi vas do želje da promijenite svoj život nabolje. Kroz pokajanje mijenjate te misli, želje, navike i djela koja nisu u skladu s Božjim učenjima. Nebeski Otac obećava da će oprostiti vaše grijehe kad se pokajete.

Vjera u Isusa Krista i pokajanje vas pripremaju za krštenje i dar Duha Svetoga. Isus Krist je podučavao da svatko mora biti kršten vodom i Duhom za oprost grijeha. Kroz krštenje od osobe koja obnaša svećeničku ovlast i kroz primanje Duha Svetoga bit ćete ponovno rođeni u duhovnom smislu. Nakon krštenja, Bog obećava da će vam dati dar Duha Svetoga koji će vas voditi, tješiti i pomoći vam znati i prepoznati istinu.

Evanđelje Isusa Krista je obnovljeno kroz objavu od Boga proroku Josephu Smithu i ostalim prorocima. Možete sami spoznati da su ove stvari istinite pitajući Nebeskog Oca u molitvi.