Prava i korištenje


UVJETI KORIŠTENJA

Pristupom na ovu stranicu, prihvaćate sljedeće uvjete. Ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom, nemojte pristupati ovoj stranici. Zadržavamo pravo promijeniti navedene uvjete u bilo kojem trenutku, stoga vas molimo da provjeravate izmjene kada pristupate stranici. Vaš daljnji pristup ovoj stranici nakon izmjena ovih uvjeta znači da prihvaćate te izmjene.

DOZVOLE I OGRANIČENJA

Ovu stranicu posjeduje i njome upravlja Korporacija predsjednika Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Svi materijali na ovoj stranici (uključujući slike, tekstove, ikone, prikaze, baze podataka i opće informacije) su u našem vlasništvu ili pod našom licencom. Možete gledati, preuzimati i ispisivati materijale s ove stranice samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu osim ako nije drugačije navedeno. Pored toga, mediji mogu reproducirati materijale u tradicionalnim forumima javnih vijesti osim ako nije drugačije navedeno. Sadržaj s ove web stranice ne smijete objavljivati na drugoj web stranici ili na računalnoj mreži bez našeg dopuštenja. Sadržaje s ove stranice ne smijete prenositi niti distribuirati na druge stranice. Ovu stranicu ili informacije pronađene na ovoj stranici (uključujući imena i adrese onih koji su unijeli podatke) ne smijete koristiti za prodaju ili promociju proizvoda ili usluga, traženje klijenata ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

Bez obzira na gore navedeno, zadržavamo diskrecijsko pravo kao i pravo uskratiti, opozvati ili ograničiti korištenje ove stranice, uključujući i njezino umnažanje. Međutim, nije naša odgovornost utvrditi značenje »korektnog korištenja« za osobe koje žele koristiti sadržaje s ove stranice. To je u potpunosti odgovornost korisnika. Nadalje, nismo dužni dati dodatne izvore navođenja niti jamčiti da su sadržaji odobreni za daljnje korištenje. Korisnik je u potpunosti odgovoran za to. Crkva, međutim, zadržava pravo spriječiti zlouporabu njezinih sadržaja i tumačiti »korektno korištenje« prema zakonu.

POVEZIVANJE STRANICA

Radi lakšeg snalaženja, ova stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Te stranice ne održavamo niti njima upravljamo, i nismo odgovorni za njihov sadržaj. Iako smo u dobroj vjeri uložili trud kako bismo se povezali isključivo s primjerenim stranicama, neke od njih mogu sadržavati neprikladne ili nepoželjne sadržaje. Ukoliko pronađete takve sadržaje koristeći ovu stranicu, molimo vas da nas odmah obavijestite. Vjerujemo da oni koji objavljuju informacije na Internetu očekuju da će biti dostupne javno i široj publici. Stoga, vjerujemo da je povezivanje s drugim stranicama zakonski dopustivo i u skladu s očekivanjima onih koji koriste Internet. Ipak, ako pristup na određenu stranicu treba ograničiti, operator web stranice trebao bi nas odmah obavijestiti.

NADLEŽNOST I PRIMJENJIVI ZAKON

Ovaj sporazum podložan je zakonima savezne države Utah, Sjedinjenih Američkih Država, sukladno svim sporazumima te se u cijelosti ima provoditi u spomenutoj državi kao nadležnoj, bez mogućnosti uplitanja sukoba nadležnosti. Svaki pokušaj za pokretanje postupka prema ovom sporazumu ili bilo kojih pitanja koja se odnose na ovu stranicu bit će proveden na državnom ili federalnom sudu u okrugu Salt Lake Cityja, Utah, i ovim putem prihvaćate i slažete se da su navedeni sudovi nadležni za pokretanje takvog postupka. Bude li neka odredba ovog sporazuma nezakonita, neispravna ili neprimjenjiva u cijelosti ili pak djelomično, ostale odredbe ostaju na snazi, osim ako naša strana utvrdi da je neispravna ili neprimjenjiva odredba temeljni dio ovog sporazuma, pri čemu ćemo prema vlastitom diskrecijskom pravu ispraviti sporazum.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Ne odgovaramo za određene ili posljedične štetne učinke koji mogu proizaći iz korištenja, vaše nemogućnosti korištenja sadržaja ove stranice ili bilo koje povezane stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, ometani protok poslovanja i gubitak programa ili drugih podataka na vašem sustavu za obradu podataka. Ni u kom slučaju naša potpuna odgovornost prema vama za svu štetu, gubitke i druge posljedice neće prelaziti ukupni iznos koji ste platili za pristup ovoj stranici ili bilo kojoj povezanoj stranici.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

SADRŽAJI NA OVOJ STRANICI I BILO KOJOJ POVEZANOJ STRANICI DAJU SE SA SVOJIM MOŽEBITNIM MANJKAVOSTIMA I BEZ IZRAVNIH ILI NEIZRAVNIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONIMA I DO NAJVEĆE DOPUSTIVE MJERE, OGRAĐUJEMO SE OD BILO KAKVIH IZRAVNIH ILI NEIZRAVNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA ZA NASLOVE I IMPLICIRANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NE JAMČIMO DA FUNKCIJE SADRŽANE NA OVOJ STRANICI NEĆE BITI OMETANE ILI BEZ GREŠAKA, NITI DA ĆE SE NEPRAVILNOSTI OTKLONITI, KAO NITI DA OVA STRANICA ILI POSLUŽITELJ PREKO KOJEG JE DOSTUPNA JESU, ILI ĆE BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI.

ZAŠTITNI ZNAKOVI

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana i Mormon su zaštitni znakovi Intellectual Reserve, Inc.

Za daljnju pomoć ili informacije vezane uz sadržaje koji su autorsko pravo Crkve, možete kontaktirati Crkveni ured za intelektualno vlasništvo na:

Telefon: 1-801-240-3959 ili 1-800-453-3860, kućni 2-3959

Faks: 1-801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org . U nekim slučajevima primanje odgovora može potrajati od 2 do 4 tjedna.