Elämä kuoleman jälkeen

Vaikka Kristus voitti fyysisen kuoleman, kaikkien ihmisten täytyy kuolla, sillä kuolema on osa sitä tapahtumasarjaa, jossa meidät muutetaan kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. 

Maallisesta näkökulmasta fyysinen kuolema voi tuntua lopulta, vaikka todellisuudessa se on askel eteenpäin taivaallisen Isän suunnitelmassa. Fyysisen kuoleman hetkenä henkesi poistuu ruumiistasi ja menee henkimaailmaan, missä jatkat oppimista ja edistymistä. Muistosi tästä elämästä sekä maan päällä hankkimasi tieto säilyvät sinulla henkimaailmassa.

Kuolema ei muuta persoonallisuuttasi eikä haluasi tehdä hyvää tai pahaa. Jos päätät seurata Jeesusta Kristusta eläessäsi maan päällä, koet henkimaailmassa rauhaa. Ne, jotka päättävät olla seuraamatta Kristusta eivätkä tee parannusta, tulevat olemaan onnettomia.

Taivaallinen Isä tiesi, että monet Hänen lapsistaan eivät saisi koskaan tilaisuutta kuulla Jeesuksesta Kristuksesta eläessään maan päällä ja että toiset päättäisivät olla seuraamatta Häntä. Koska Jumala rakastaa lapsiaan ja on oikeudenmukainen, Hän järjesti henkimaailmassa oleville mahdollisuuden kuulla Hänen suunnitelmastaan, uskoa Jeesukseen Kristukseen ja tehdä parannus. Ne, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen ja seuraavat Häntä, tulevat saamaan rauhan ja levon.

Jossakin vaiheessa kuolemasi jälkeen henkesi ja ruumiisi yhdistyvät – eikä niitä enää koskaan eroteta. Tätä yhdistymistä kutsutaan ylösnousemukseksi, ja sen on tehnyt mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Sinä olet henkimaailmassa siihen asti, kunnes nouset kuolleista.