Kuuliaisuus Jumalan käskyille

Jumala haluaa lastensa olevan onnellisia.  Tästä syystä Hän on antanut meille käskyjä ja kehotuksen noudattaa niitä.  Herra sanoi profeetta Joseph Smithille: ”Vaan tietäkää, että se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa.”

Oppi ja liitot 59:23

Jumala antaa sinulle käskyjä sinun hyväksesi, koska ne ovat onnellisen ja antoisan elämän ohjeita. Mitä enemmän opit Jumalasta ja rakastat Häntä, sitä enemmän haluat tehdä Hänen tahtonsa (Joh. 14:21). Kun ymmärrät käskyt, sinulla tulee olla rohkeutta totella Häntä, vaikka se merkitsisikin luopumista jostakin sellaisesta, mitä haluat hyvin paljon. Rakastava taivaallinen Isäsi siunaa sinua kuuliaisuutesi vuoksi antamalla ”rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” ( Oppi ja liitot 59:23).

Jumala on antanut sinulle tahdonvapauden – kyvyn ja mahdollisuuden valita joko hyvä tai paha. Kun olet kuuliainen Jumalalle noudattamalla Hengen vaikutusta ja päättämällä mukautua Hänen tahtoonsa, osoitat rakkautesi Häntä kohtaan. Tottelemattomuus tuo sinulle murhetta.

Taivaallinen Isä tuntee heikkoutesi ja on sinua kohtaan kärsivällinen. Hän siunaa sinua, kun pyrit noudattamaan Hänen käskyjään.

Jumala ilmoitti Moosekselle kymmenen käskyä ohjatakseen kansaansa:

  • ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3).
  • ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa” (2. Moos. 20:4).
  • ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä” (2. Moos. 20:7).
  • ”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 20:8).
  • ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12).
  • ”Älä tapa” (2. Moos. 20:13).
  • ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14).
  • ”Älä varasta” (2. Moos. 20:15).
  • ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan” (2. Moos. 20:16).
  • ”Älä tavoittele – – mitään, mikä on [toisen]” (2. Moos. 20:17).

Kymmenen käskyä ovat yhä nykyään voimassa, ja ne opettavat meitä palvelemaan Jumalaa ja osoittamaan kunnioitusta Häntä kohtaan, ja ne opettavat, kuinka meidän tulee kohdella toisiamme. Kymmenen käskyn noudattaminen tuo siunauksia yksilöille, perheille ja yhteisöille.