Jeesus Kristus – Vapahtajamme

”Katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan. Ja katso, minä olen maailman valo ja elämä; ja minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, jonka Isä on antanut minulle, ja olen kirkastanut Isän ottamalla päälleni maailman synnit, ja siten olen alistunut Isän tahtoon kaikessa alusta asti.”

Mormonin kirja, 3. Nefi 11:10–11

Taivaallinen Isä rakastaa sinua ja haluaa sinun elävän Hänen luonaan tämän elämän jälkeen. Hänen suunnitelmansa, jota kutsutaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi, johdattaa sinut takaisin Hänen luokseen, jos päätät noudattaa sitä.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on yksinkertainen. Se alkaa uskosta Jeesukseen Kristukseen. Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa sitä, että uskoo Häneen, luottaa Häneen ja turvautuu Häneen. Usko Jeesukseen Kristukseen johtaa siihen, että haluat muuttaa elämäsi paremmaksi. Parannusta tekemällä muutat niitä ajatuksia, haluja, tapoja ja tekoja, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan opetusten kanssa. Taivaallinen Isä lupaa, että kun teet parannuksen, Hän antaa syntisi anteeksi.

Usko Jeesukseen Kristukseen ja parannus valmistavat sinua kasteeseen ja Pyhän Hengen lahjaan. Jeesus Kristus opetti, että jokaisen on saatava vesikaste ja Hengen kaste syntiensä anteeksisaamiseksi. Kun saat kasteen sellaiselta henkilöltä, jolla on Jumalan pappeuden valtuus, sekä saat Pyhän Hengen, koet hengellisen uudestisyntymisen. Kasteen jälkeen Jumala lupaa antaa sinulle Pyhän Hengen lahjan. Hän opastaa, lohduttaa ja auttaa sinua tietämään ja tunnistamaan totuuden.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu ilmoituksen kautta, jota Jumala antoi profeetta Joseph Smithille ja muille profeetoille. Voit tietää itse, että nämä asiat ovat totta, kysymällä sitä taivaalliselta Isältä rukouksessa.