Vor himmelske Faders plan for lykke

Jesu Kristi genoprettede evangelium hjælper os til at forstå formålet med livet, og hvem vi er. Det bringer os håb og hjælper os til at finde fred, glæde og lykke. Det lærer os, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her på jorden, og hvor vi går hen efter dette liv.

Guds frelsesplan besvarer livets store spørgsmål som fx: »Hvor kom jeg fra?« »Hvad er mit formål i dette liv?« »Hvad sker der, når jeg dør?«

Hvor kom jeg fra? Livet begyndte ikke ved fødslen og slutter heller ikke, når man dør. Vi består af et åndeligt legeme (sommetider kaldet en sjæl) og et fysisk legeme. Vor himmelske Fader har skabt vores åndelige krop, og vi boede hos ham, før vi kom til jorden. Vi kendte og elskede ham, og han kendte og elskede os.

Hvad er formålet med mit liv? Formålet med at forlade Guds nærhed for at komme til jorden omfatter at modtage et fysisk legeme, opnå erfaring og lære at træffe rette valg. Gud påvirker os til at gøre godt og til at følge ham, mens Satan frister os til at ignorere Gud og begå synd. Når vi begår synd, adskiller vi os til en vis grad fra Gud. Vi kan ikke overvinde synd eller dens konsekvenser uden Jesus Kristus. Han led frivilligt for vore synder, smerter, sygdomme og sorger. Denne betaling kaldes forsoningen. Kristi sonoffer gør det muligt at blive tilgivet, hvilket bringer indre fred og lykke.

Hvad sker der, når jeg dør? Den fysiske død er et skridt fremad i vor himmelske Faders plan. Ved døden forlader ånden det fysiske legeme og kommer i åndeverdenen, et sted hvor vi forbereder os og lærer mere. En af Guds gaver er opstandelsen, foreningen af den fysiske krop og ånden, som er muliggjort ved Jesu Kristi opstandelse. Når vi er opstået, vil Gud dømme os i forhold til vore gerninger og hjertes hensigter. Hvis vi har troet på Jesus Kristus, omvendt os fra vore synder og fulgt hans befalinger, bliver vi i stand til at nyde evigt liv i vor himmelske Faders nærværelse.

  Siden Jesu Kristi evangelium blev gengivet gennem profeten Joseph Smith har en større viden om frelsesplanen været tilgængelig. Man kan selv erfare, om dette er sandt, ved at spørge Vor himmelske Fader i bøn.