Livet efter døden

Selv om Kristus har overvundet den fysiske død, må alle mennesker dø, for døden er en del af den proces, hvorved vi forvandles fra dødelige til udødelige. 

Set med verdens øjne virker fysisk død som en afslutning, selv om det i virkeligheden er et trin fremad i vor himmelske Faders plan. Når den fysiske død indtræder, forlader ånden kroppen og går til åndeverdenen, hvor man fortsætter med at lære og udvikle sig. I åndeverdenen vil man stadig have sine minder om dette liv og den viden, man har opnået på jorden, med sig.

Døden vil ikke ændre ens personlighed eller ønsker om det gode eller det onde. Hvis man vælger at følge Jesus Kristus i sit liv på jorden, vil man have fred i åndeverdenen. De, som vælger ikke at følge Kristus, og som ikke omvender sig, vil blive ulykkelige.

Vor himmelske Fader vidste, at mange af hans børn aldrig ville få mulighed for at lære om Jesus Kristus i deres liv på jorden, og at andre ville vælge ikke at følge ham. Fordi Gud er retfærdig og elsker sine børn, sørgede han for en måde, hvorpå alle i åndeverdenen kunne lære om hans frelsesplan, få tro på Jesus Kristus og omvende sig. De, som vælger at acceptere og følge Jesus Kristus, vil finde fred og hvile.

Engang efter døden bliver ånden og kroppen genforenet – og skal aldrig adskilles igen. Denne genforening kaldes opstandelse, og er gjort mulig gennem Jesu Kristi død og opstandelse. Man forbliver i åndeverden, indtil man opstår.