Jesus Kristus: Vor Frelser

»Se, jeg er Jesus Kristus, som profeterne bevidnede skulle komme til verden. Og se, jeg er verdens lys og liv; og jeg har … herliggjort Faderen ved at påtage mig verdens synder, hvorved jeg har underkastet mig Faderens vilje i alt fra begyndelsen.«

Mormons Bog, 3 Nefi 11:10-11

Vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi lever i hans nærhed efter dette liv. Hans plan, kaldet Jesu Kristi evangelium, vil føre os tilbage til ham, hvis vi vælger at følge den.

Jesu Kristi evangelium er enkelt. Det begynder med tro på Jesus Kristus. Tro på Jesus Kristus vil sige, at tro på ham, stole på ham og sætte sin lid til ham. Tro på Jesus Kristus leder os til at ønske at ændre livet til det bedre. Gennem omvendelse ændrer man sine tanker, ønsker, vaner og handlinger som ikke er i harmoni med Guds lærdomme. Vor himmelske Fader lover, at når vi omvender os, vil han tilgive os vore synder.

Tro på Jesus Kristus og omvendelse forbereder os til dåb og til Helligåndsgaven. Jesus Kristus underviste i, at alle må døbes af vand og af ånd for at få forladelse for vore synder. Gennem dåb ved en, som bærer Guds præstedømmes myndighed, og gennem at modtage Helligånden vil vi blive genfødt åndeligt. Efter dåben lover Gud at give os Helligåndsgaven, der vil vejlede, trøste og hjælpe os til at kende og genkende sandhed.

Jesu Kristi evangelium er blevet genoprettet gennem åbenbaring fra Gud til profeten Joseph Smith og til andre profeter. Man kan vide for sig selv, at disse ting er sande ved at spørge vor himmelske Fader i bøn.