Gud er vor kærlige himmelske Fader

Gud er vor himmelske Fader, og vi er hans børn.  Han elsker os og ønsker, at vi opnår succes i dette liv og vender tilbage for at leve i hans nærhed.

Gud er vor Fader i himlen (Matthæusevangeliet 6:9). Vi kalder Gud for himmelske Fader, fordi han er Fader til vores ånd, og vi er skabt i hans billede (Første Mosebog 1:27).

Gud har et legeme som os, om end hans legeme er udødeligt, fuldkomment og herliggjort. Han kender os personligt og elsker os mere, end vi fatter. Som hjælp til at finde glæde i dette liv og lede os tilbage til et liv hos ham har vor himmelske Fader tilvejebragt en plan, kaldt Jesu Kristi evangelium, en vejledning, som er baseret på hans Søns, Jesu Kristi, liv og lære.

Siden begyndelsen har vor himmelske Fader kaldet profeter til at vidne, optegne hans ord og sørge for, at hans plan bliver kendt blandt hans børn her på jorden. Disse profeters lærdomme findes i helligebøger, som vi kalder skriften (Amos’ Bog 3:7). 

Vor himmelske Fader kender og elsker os og ønsker at hjælpe os med at vende tilbage til ham. Som en del af hans plan lever vi her på jorden for at få en krop, lære, vokse og finde glæde. Sommetider er livet svært, ensomt eller skræmmende, men vor himmelske Fader er der altid. Han sørger, når vi lider, og glæder sig, når vi gør det rigtige. Han ønsker at kommunikere med os, når vi oprigtigt beder til ham, og han står klar til at yde trøst, fred og vejledning.

Jesus Kristus sagde, at vi må kende Gud for at få det evige liv (Johannes 17:3). Som børn af ham bør vi vide, hvem og hvordan han er for at finde større fred og glæde både i dette liv og i det tilkommende.