Lydighed mod Guds befalinger

Gud ønsker, at hans børn skal være lykkelige.  Af samme grund har han givet os bud og befaling om at følge dem.  Til profeten Joseph Smith sagde han: »Men lær, at den, der gør retfærdigheds gerninger, skal få sin belønning, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden.«

Lære og Pagter 59:23

Gud giver os befalinger til vores eget bedste, eftersom de er instruktioner om, hvordan man får et lykkeligt og godt liv. Jo mere man lærer om og elsker Gud, jo mere vil man ønske at gøre hans vilje (Johannesevangeliet 14:21). Når man har forstået budene, må man have modet til at adlyde Gud, også selv om det betyder at opgive noget, som betyder meget for en. Hvis vi adlyder ham, vil vor kærlige himmelske Fader velsigne os med »fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden« ( Lære og Pagter 59:23).

Gud har givet os handlefrihed – evnen og muligheden for at vælge mellem godt og ondt. Når vi adlyder Gud ved at følge Åndens tilskyndelser og vælger at indordne os under hans vilje, viser vi vores kærlighed til ham. Ulydighed bringer kun sorg.

Vor himmelske Fader kender vores svagheder og er tålmodig med os. Han velsigner os, når vi stræber efter at adlyde hans befalinger.

Gud åbenbarede de ti bud for Moses for at vejlede sit folk:

  • »Du må ikke have andre guder end mig« (Anden Mosebog 20:3).
  • »Du må ikke lave dig noget gudebillede« (Anden Mosebog 20:4).
  • »Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn« (Anden Mosebog 20:7).
  • »Husk sabbatsdagen og hold den hellig« (Anden Mosebog 20:8).
  • »Ær din far og din mor« (Anden Mosebog 20:12).
  • »Du må ikke begå drab« (Anden Mosebog 20:13).
  • »Du må ikke bryde et ægteskab« (Anden Mosebog 20:14).
  • »Du må ikke stjæle« (Anden Mosebog 20:15).
  • »Du må ikke vidne falsk mod din næste« (Anden Mosebog 20:16).
  • »Du må ikke begære« (Anden Mosebog 20:17).

De ti bud er stadig gældende i dag, og de belærer alle om at tilbede og vise ærbødighed for Gud og om, hvordan vi skal behandle hinanden. Efterlevelse af de ti bud velsigner enkeltpersoner, familier og samfund.