Bůh je váš milující Nebeský Otec

Bůh je náš Nebeský Otec a my jsme Jeho děti.  Miluje nás a přeje si, abychom v tomto životě byli úspěšní a vrátili se do Jeho přítomnosti, abychom žili s Ním.

Bůh je váš Otec v nebi. (Matouš 6:9.) Bohu říkáme Nebeský Otec, protože je Otcem našeho ducha a protože jsme stvořeni podle Jeho obrazu. (Genesis 1:27.)

Bůh má tělo, které vypadá jako to vaše, avšak Jeho tělo je nesmrtelné, zdokonalené a je obdařeno nepopsatelnou slávou. Zná vás osobně a miluje vás víc, než dokážete pochopit. Aby vám pomohl najít štěstí v tomto životě a aby vám pomohl se k Němu vrátit, vytvořil plán, který se nazývá evangeliem Ježíše Krista a který představuje vodítko založené na životě a učení Jeho Syna.

Nebeský Otec již od počátku povolává proroky, aby vydávali svědectví, zaznamenávali Jeho slovo a učili Jeho plánu pro Jeho děti na zemi. Učení proroků se nacházejí v posvátných knihách, kterým se říká písma. (Amos 3:7.) 

Nebeský Otec vás zná, má vás rád a přeje si pomáhat vám vrátit se k Němu. Váš život na zemi je součástí Jeho plánu, podle něhož máte obdržet tělo, učit se, růst a najít radost. V životě občas prožijete těžké chvíle, osamělost nebo obavy, ale Nebeský Otec je vždy nablízku. Rmoutí se, když trpíte, a raduje se, když děláte to, co je správné. Chce s vámi rozmlouvat, když se k Němu upřímně modlíte, a je připraven dodat vám útěchu, pokoj a vedení.

Ježíš Kristus učil, že proto, abyste získali věčný život, musíte poznat jediného pravého Boha. (Jan 17:3.) Vy, jako Jeho dítě, musíte poznat, kdo Bůh je a jaký je, abyste mohli získat větší pokoj a radost, v tomto životě i v životě příštím.