Život po smrti

I když Kristus překonal tělesnou smrt, všichni lidé musejí zemřít, neboť smrt je součástí procesu, kterým jsme proměněni ze smrtelnosti do nesmrtelnosti. 

Z pozemského hlediska může tělesná smrt vypadat jako konec, ale ve skutečnosti je to další krok v plánu Nebeského Otce. V okamžiku tělesné smrti opouští váš duch tělo a odchází do duchovního světa, kde se budete dál učit a rozvíjet se. V duchovním světě vám zůstanou vzpomínky na tento život i poznání, které jste na zemi získali.

Smrt nezmění vaši osobnost ani vaši touhu činit dobro nebo zlo. Pokud se rozhodnete následovat Ježíše Krista během svého života na zemi, budete v duchovním světě pociťovat pokoj. Ti, kteří se rozhodnou nenásledovat Krista a nečinit pokání, budou nešťastní.

Nebeský Otec věděl, že mnoho Jeho dětí nebude mít nikdy příležitost dozvědět se o Ježíši Kristu během svého života a že další se rozhodnou Ho nenásledovat. Protože Bůh miluje své děti a je spravedlivý, zajistil, aby ti, kteří jsou v duchovním světě, měli možnost se o Jeho plánu dozvědět, mít víru v Ježíše Krista a činit pokání. Ti, kteří se rozhodnou přijmout Ježíše Krista a následovat Ho, získají pokoj a odpočinek.

V určitý čas po smrti bude váš duch a tělo znovu spojeno a již nikdy se od sebe neoddělí. Toto znovuspojení ducha a těla se nazývá vzkříšení a je možné díky smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. V duchovním světě zůstanete až do svého vzkříšení.