Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Kalpošana citiem

Mēs visi varam kalpot

Jēzus Kristus teica: „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem” (Jāņa 15:13). Tas nenozīmē, ka mums būtu jāmirst, lai izrādītu mīlestību pret saviem draugiem. Mēs nododam savu dzīvību katru dienu, kad mēs pirmajā vietā liekam kāda cita cilvēka vajadzības. (Un vārdu „draugi”, kas minēts šajā Rakstu vietā, mums jāsaprot kā ikvienu satikto cilvēku, jo Jēzus ir mums arī pavēlējis mīlēt citam citu.)

Mēs nododam savu dzīvi kalpojot. Baznīcas locekļiem ir daudz iespēju kalpot. Mēs varam būt laipni pret saviem kaimiņiem, piedalīties sabiedriskajā kalpošanā, pildīt pienākumus savās vietējās draudzēs vai ziedot Baznīcas plaša mēroga humānās palīdzības fondam. Šāda rīcība, vai tā būtu liela vai maza, liek mums justies laimīgiem, ka varam palīdzēt mūsu brāļiem un māsām, un atgādina mums, ka Dievs bieži vien ļauj mums būt par atbildi uz kāda cilvēka lūgšanām.