Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Pilsoniskā apziņa

Sniedz ieguldījumu sabiedrībā

Mūsu ticība Dievam mūs motivē būt apzinīgiem pilsoņiem savā valstī, novadā vai pilsētā. Ja mēs savā prātā paturam kopainu, mēs atceramies, ka mēs visi esam Dieva dēli un meitas — burtiski brāļi un māsas. Cenšoties būt labi un apzinīgi pilsoņi, mēs padarām apkārtējo pasauli par skaistāku, mierīgāku un jaukāku vietu savām ģimenēm un saviem līdzcilvēkiem.

Kā mēs varam palīdzēt savai sabiedrībai? Ko mēs darām, lai padarītu savu valsti labāku? Būt labam pilsonim var būt kaut kas tik vienkāršs kā politisko jautājumu izpēte, lai mēs būtu informēti vēlētāji, kā arī, piemēram, futbola komandas organizēšana, lai apkārtnes bērniem būtu kaut kas interesants un drošs, ar ko nodarboties pēc skolas. Vai, iespējams, mēs vēlamies risināt kādu lielāku problēmu, kas sastopama mūsu pilsētā vai valstī, piemēram, meklēt iespējas, kā mazināt noziedzību vai uzlabot vietējās bibliotēkas pakalpojumus. Lai ko mēs izvēlētos, uzlabojot apkārtējo pasauli, mēs varam būt pārliecināti, ka brīdī, „kad [mēs kalpojam] saviem tuvākajiem, [mēs] patiesībā [kalpojam] savam Dievam” (Mosijas 2:17).