Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Mormona Grāmata

Dieva vārds

Pasūtīt Mormona Grāmatas bezmaksas eksemplāru

Misionāri izdala Mormona Grāmatas eksemplārus visā pasaulē — pat šobrīd, kad tu šo lasi. Kas šī ir par grāmatu? Ja tā tiek izdalīta bez maksas, kādēļ tik daudzi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi uzskata savu Mormona Grāmatu par vienu no visvērtīgākajiem īpašumiem? Kāda grāmata var likt tik daudziem lasītājiem mainīt savu dzīvi, savas domas un savas sirdis? Kāda grāmata var atbildēt uz šķietami neatbildamiem dzīves jautājumiem?

Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem, kā arī dažādu civilizāciju reliģiskās vēstures pieraksti. Bībeli sarakstīja cilvēki, un tā ir sarakstīta par cilvēkiem Israēla zemē un apkārtējos apgabalos, un tajā sniegts apraksts kopš pasaules radīšanas līdz laikam, neilgi pēc Jēzus Kristus nāves, savukārt Mormona Grāmatā ir ietverta vēsture un Dieva darbi starp cilvēkiem, kuri dzīvoja Amerikā, laika posmā aptuveni no 600. g. pr. Kr. līdz 400. g. m. ē. Mormona Grāmatas pravieši pierakstīja Dieva darbus starp Viņa ļaudīm, un tos uz zelta plāksnēm apkopoja pravietis — vārdā Mormons.

Pirms šie uzticīgie kristieši gāja bojā, viņu ieraksts tika droši apslēpts. 1827. gadā Džozefs Smits ieguva šos senos pierakstus un ar Dieva dāvanu un spēku spēja pārtulkot senos pierakstus mūsdienu valodā. Mormona Grāmata līdztekus Bībelei liecina, ka Jēzus Kristus ir mūsu dievišķais Izpircējs un ka, dzīvojot saskaņā ar Viņa evaņģēliju, mēs varam rast mieru šajā dzīvē un mūžīgu laimi — nākamajā dzīvē.