Izlaist navigāciju
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.
Parunā ar mums

Misionāru darbs

Misionāru Baznīca

Iedomājies, ka esi atklājis(-usi) zāles pret vēzi. Cik steidzami tu censtos izplatīt ziņas par savu atklājumu? Kam tu par to stāstītu? Jēzus Kristus evaņģēlijs ir zāles pret tik daudzās dzīves slimībām, ka Pēdējo dienu svētie tikpat steidzami vēlas dalīties labajā vēstī par mūžīgo dzīvi.

Tā Kunga Baznīca vienmēr ir bijusi misionāru baznīca. Jēzus Kristus dzīve bija izcils misionāru darba paraugs. Savas Zemes kalpošanas laikā Viņš mācīja evaņģēliju jebkurā laikā, jebkurā vietā un visdažādākajiem cilvēkiem. Jēzus mācīja izglītotus cilvēkus templī, grēciniekus, ticīgos un neticīgos. Viņš aicināja arī apustuļus un citus mācekļus sludināt evaņģēliju, lai vairāk cilvēku dzirdētu par Viņa evaņģēlija svētībām. Kristus dzīves laikā viņi sludināja galvenokārt savai tautai — jūdiem. Kad Jēzus bija augšāmcēlies, Viņš apmeklēja Savus apustuļus un sūtīja viņus sludināt evaņģēliju citticībniekiem. Viņš pavēlēja apustuļiem: „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai” (Marka 16:15).